Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức năm 2020
08/03/2021 14:38:00
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

1. Kết quả xét 1. Kết quả xét tuyển vòng 1:
Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 17 thí sinh, trong đó có 16 thí sinh đủ kiện và 01 thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (Danh sách kèm theo)
Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường (www.vea.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

2. Lệ phí dự tuyển:
Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh/lần.
Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 nộp lệ phí dự tuyển trước ngày 18/3/2021 tại Văn phòng Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tầng 3, số 558 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Thời gian tổ chức xét tuyển viên chức (phỏng vấn) sẽ được Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 thông báo cụ thể tới các ứng viên.
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thông báo để các thí sinh biết và chuẩn bị tham gia dự tuyển./.
 

Hình ảnh

Liên kết