THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
26/03/2021 15:25:00
● Tài liệu đính kèm : TB ket qua XTVC 2020.pdf
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển có tên trong danh sách đến Văn phòng Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Chi tiết nội dung thông báo vui lòng xem trong file kèm theo.

Trung tâm Quan trắc môi trường trân trọng thông báo./.

● Tài liệu đính kèm : TB ket qua XTVC 2020.pdf

Hình ảnh

Liên kết