Khóa tập huấn “Kiểm kê khí thải và xác định đóng góp từ các nguồn thải để lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam”
27/11/2021 00:24:00
Nhằm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và mới đây là Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025 (thay thế cho Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016), ngày 07 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3051/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu địa phương xây dựng và ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường cấp tỉnh.

Theo đó, để đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường không khí và công tác quản lý chất lượng môi trường không theo yêu cầu của Kế hoạch quản lý chất lượng không khí, các địa phương cần phải thực hiện công tác kiểm kê phát thải để xác định các nguồn khí thải chính; Xác định tỷ lệ đóng góp của các nguồn phát thải khác nhau tới nồng độ bụi trong môi trường không khí bằng mô hình nơi tiếp nhận. Vì vậy, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường phối hợp với Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng và cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tổ chức khóa tập huấn kỹ thuật “Kiểm kê khí thải và xác định đóng góp từ các nguồn thải để lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam” theo hình thức trực tuyến trong thời gian 02 ngày 26 - 27/11/2021.

Mục tiêu của Chương trình tập huấn nhằm hỗ trợ các cán bộ kỹ thuật nâng cao kiến thức và kỹ năng trong thực hiện kiểm kê các nguồn khí thải và xác định nguồn đóng góp của ô nhiễm không khí trong một khu vực.

Chương trình tập huấn bao gồm phần lý thuyết và phần thực hành. Phần lý thuyết về các nội dung: Tổng quan chung về kiểm kê phát thải; Các loại nguồn phát thải và phương pháp tiếp cận các nguồn thải; Nghiên cứu cụ thể nguồn phát thải cho nguồn điểm và nguồn diện; giới thiệu chung về các bộ hệ số phát thải; phương pháp và chuẩn bị số liệu đầu vào để xác định đóng góp các nguồn thải đến chất lượng không khí tại môt khu vực; Sử dụng kết quả kiêm kê khí thải và kết quả xác định đóng góp nguồn thải để xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng không khí. Phần thực hành sẽ hướng dẫn cụ thể kiểm kê cho một khu vực và tính toán đóng góp các nguồn bằng mô hình và các ứng dụng khác nhau.

Tham dự khóa tập huấn có gần 200 học viên đến từ hơn 30 đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường: Vụ Quản lý chất lượng môi trường;  Trung tâm QTMT miền Bắc. miền Trung và Tây Nguyên, miền Nam; từ các Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường các tỉnh thành phố: Hà Nam, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam,  tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Long An, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Cần Thơ.

Tài liệu Hội thảo.

Liên kết