KHAI MẠC HỘI THẢO TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA VÀ XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
20/11/2020 16:55:00
Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2020, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường” tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

           Hội thảo được tổ chức đúng thời điểm Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao, với mục đích nhằm triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng công tác lập quy hoạch quan trắc môi trường của các địa phương trong giai đoạn mới và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quan trắc môi trường.

           Đến tham dự Hội thảo, về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có: Ông Võ  Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ông Hoàng Văn Thức – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Tổng cục Môi trường Tham dự Hội thảo về phía địa phương có: Ông: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Ông Võ Duy Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An; và đại diện Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc môi trường của 57/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

            Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh tại Việt Nam, hệ thống quan trắc môi trường đã được thiết lập từ những năm 1990 và từ đó cho đến nay đã được điều chỉnh, bổ sung một số lần nhằm phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và luôn được Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, chỉ đạo sát sao.. Sau nhiều năm triển khai và hoạt động, mạng lưới quan trắc môi trường đã có những bước phát triển và phần nào đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Đối với việc lập quy hoạch quan trắc môi trường, Bộ tài nguyên và Môi trường mong muốn nhận được ý kiến của các tỉnh, thành phố về định hướng và nội dung các nội dung của quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia. Đối với các tỉnh không có quy hoạch riêng về quan trắc môi trường, cố gắng đưa quy hoạch về quan trắc môi trường là một lớp trong quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh, đảm bảo kết nối đồng bộ, liên thông với quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia

            Phát biểu tại Hội thảo ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã khẳng định và đánh giá cao tầm quan trọng của hoạt động quan trắc môi trường trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường, thông tin về chương trình quan trắc môi trường của tỉnh Nghệ An. Theo đó, trong thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác quản lý bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An đã có chuyển biến tích cực và ngày càng phát triển. 

 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

Liên kết