Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc tự động, liên tục
27/11/2020 08:36:00
Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc - Tổng cục Môi trường, đã tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc tự động, liên tục” tại thành phố Hồ Chí Minh.

          Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn chia sẻ, thảo luận các giải pháp để hỗ trợ Sở TN&MT các địa phương và doanh nghiệp trong việc duy trì vận hành và truyền nhận, kiểm soát dữ liệu của trạm quan trắc tự động, liên tục.

          Hội thảo được diễn ra trong 1 không khí phấn khởi khi Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua vào chiều 17/11 với 91,91% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành với những điểm mang tính đột phá. Trong đó, ngoài các quy định thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân (coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách BVMT khác), Luật cũng có 06 Điều quy định việc lắp đặt quan trắc phát thải tự động, liên tục; giám sát, đánh giá kết quả quan trắc phát thải tự động, liên tục; công bố thông tin, công khai kết quả quan trắc chất thải; truyền số liệu quan trắc tự động, liên thông kết nối theo kiến trúc Chính phủ điện tử..., chuyển đổi số trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

          Trong thời gian qua lĩnh vực quan trắc môi trường đã được Chính phủ, các bộ ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là ứng dụng 4.0 trong lĩnh vực quan trắc môi trường. Bên cạnh việc rà soát ban hành các Văn bản Quy phạm pháp luật và các Văn bản hướng dẫn kỹ thuật, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh/thành phố đã tập trung triển khai một số Dự án trọng điểm về tăng cường năng lực QTMT.

         Thực hiện nhiệm vụ của TCMT và Bộ TN&MT giao Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc là đơn vị đầu mối tiếp nhận và quản lý dữ liệu quan trắc tự động trên phạm vi toàn quốc, từ tháng 4/2019, Trung tâm đã thực hiện chuyển giao phần mềm, hỗ trợ, hướng dẫn kết nối số liệu quan trắc tự động từ các Doanh nghiệp về Sở TN&MT địa phương và truyền dữ liệu từ Sở về Bộ TM&MT, đến nay, Trung tâm đã thực hiện chuyển giao phần mềm và tiếp nhận số liệu quan trắc tự động từ 63 Sở TNMT trên toàn quốc.

          Dựa trên kết quả và kinh nghiệm thực hiện tại 63 tỉnh/thành phố, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc tự động, liên tục để trao đổi, thống nhất và từng bước đồng hành cùng các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp quản lý, vận hành và kiểm soát chất lượng các trạm quan trắc tự động, đáp ứng được yêu cầu truyền số liệu về Bộ theo quy định.

         Các bài trình bày tại hội thảo

Bài 1: Vận hành, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng của hệ thống trạm quan trắc tự động, liên tục

Bài 2: Công tác triển khai truyền nhận, quản trị hệ thống, kiểm duyệt dữ liệu, khai thác và công bố thông tin

                                                                 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

 

Liên kết