Điện Biên truyền dữ liệu với hệ thống cảnh báo môi trường quốc gia
08/09/2021 08:41:00
Tỉnh Điện Biên sẽ đầu tư xây dựng mới 3 trạm quan trắc môi trường không khí tự động. Đồng thời kết nối, truyền dữ liệu với hệ thống cảnh báo môi trường quốc gia.

 

Các trạm quan trắc môi trường dự kiến xây dựng tại TP Điện Biên Phủ, thị trấn Tuần Giáo (huyện Tuần Giáo) và Cụm công nghiệp Na Hai (huyện Điện Biên).

Tỉnh Điện Biên sẽ đầu tư xây dựng mới, đồng bộ và hoàn chỉnh hạ tầng, thiết bị với hệ thống lấy mẫu khí, bộ pha loãng khí và tạo khí chuẩn, bộ tạo khí Zero; thiết bị phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí tự động (chỉ tiêu: CO, SO2, Nox…); máy đo bụi (PM2.5, PM10) liên tục; thiết bị quan trắc khí tượng; container và thiết bị phụ trợ, lắp đặt đi kèm đồng bộ hoàn chỉnh; thiết bị phần mềm phục vụ xử lý, truyền tín hiệu không dây, lưu và hiển thị dữ liệu tại trạm quan trắc, hệ thống camera giám sát.

Tỉnh Điện Biên đồng thời đầu tư thiết bị, phần mềm máy chủ đồng bộ và thiết bị văn phòng phục vụ điều hành hệ thống tiếp nhận dữ liệu; hệ thống chống sét tại Sở TN&MT.

Các thiết bị quan trắc được đầu tư nhằm tăng cường hệ thống quan trắc, giám sát chất lượng môi trường; kịp thời phát hiện và dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường của tỉnh; đặc biệt là tại một số khu vực tập trung nhiều nguồn thải, khu vực nhạy cảm và điểm nóng về môi trường.

Nguồn: K.Anh - Báo Tài nguyên và Môi trường

Liên kết