ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI (Từ ngày 20/9 đến 6h sáng ngày 27/9/2019)
27/09/2019 16:38:00
Trong thời gian từ 20/9 đến 26/9, chất lượng không khí tại Hà Nội vẫn tiếp tục có những diễn biến xấu,

có tới 5/7 ngày ghi nhận giá trị TB24h của thông số PM2.5 vượt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên, các thông số khác (NO2, O3, CO, SO2) vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Cụ thể, số liệu từ 12 trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn thành phố (01 trạm của Tổng cục Môi trường, 10 trạm của TP. Hà Nội và 01 trạm của Sứ quán Mỹ) đo được trong khoảng thời gian từ 20/9 đến 26/9 cho thấy, trong ngày 21/9 và 22/9, nồng độ PM2.5 có giá trị thấp hơn ngưỡng QCVN, tuy nhiên từ ngày 23/9 đến 26/9 nồng độ bụi PM2.5 có xu hướng tăng khá cao, tại hầu hết các trạm quan trắc đều vượt QCVN từ 1,1 đến 1,7 lần. Một số nơi có giá trị PM2.5 tăng cao là khu vực UBND phường Minh Khai và đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), khu vực Hàng Đậu (trụ sở Công an phường Hàng Mã) và khu vực hồ Thành Công (Biểu đồ 1).

Biểu đồ 1: Diễn biến giá trị TB 24 giờ thông số PM2.5 các ngày từ 20-26/9/2019

Thời gian ghi nhận giá trị PM2.5 ở mức cao chủ yếu là đêm và sáng sớm, điển hình tại thời điểm từ 0h đến 10h sáng ngày 23-24/9; từ 5h-6h sáng ngày 25-26/9 và từ 0h-6h ngày 27/9. Đây là các khoảng thời gian gió lặng cùng với hiện tượng nghịch nhiệt làm cho chất ô nhiễm không thể phát tán, duy trì ở mức cao (Biểu đồ 2).

-->

Hình ảnh

Liên kết