ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI (Từ ngày 12/9 đến ngày 19/9/2019)
23/09/2019 09:25:00
1. Chất lượng không khí tại Hà Nội

Trong thời gian gần đây, thời tiết khu vực phía bắc chuyển sang thời tiết giao mùa, chất lượng không khí của Hà Nội đã có những biến động. Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội đã có những lúc tăng cao vượt ngưỡng cho phép tại nhiều trạm quan trắc trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, các thông số khác (NO2, O3, CO, SO2) vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Xem xét diễn biến số liệu từ 12 trạm quan trắc trên địa bàn thành phố (01 trạm của Tổng cục Môi trường, 10 trạm của TP.Hà Nội và 01 trạm của Sứ quán Mỹ) trong các ngày từ 12/9 đến 20/9 cho thấy, từ ngày 13/9 nồng độ bụi PM2.5 có xu hướng tăng và đạt đỉnh điểm từ ngày 15/9 đến 17/9, từ ngày 18/9 nồng độ bụi PM2.5 đã có xu hướng giảm. Nồng độ bụi duy trì ở ngưỡng thấp trong hai ngày 18-19/9 (đây là hai ngày Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của áp thấp). Từ sáng ngày 20/9, nồng độ bụi PM2.5 lại tăng cao trở lại (Biểu đồ 1).

 

Hình ảnh

Liên kết