Cung cấp chỉ số chất lượng môi trường không khí (AQI) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
30/12/2020 18:40:00
Chiều nay (30/12), VPCP tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700: “Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe nhập khẩu".

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các tổ chức quốc tế...Chương trình được truyền hình trực tuyến tại điểm cầu chính VPCP và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng tới mục tiêu, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công và đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) thông qua việc ứng dụng CNTT, ngày 9/12/2019, Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) chính thức được khai trương.

Cổng DVCQG trở thành địa chỉ kết nối, cung cấp thông tin về TTHC và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.

Từ 8 dịch vụ công được cung cấp từ thời điểm khai trương, đến ngày 30/12/2020 đã có 2.700 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.700 TTHC tại 4 cấp chính quyền (đạt tỷ lệ 39%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 9%).

Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã có những đóng góp tích cực cho hệ thống này trong lĩnh vực quan trắc môi trường qua việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu đảm bảo dữ liệu quan trắc được liên tục và thông suốt từ Doanh nghiệp đến Sở Tài nguyên và Môi trường rồi truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường và truyền tới Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thông qua Phần mềm Quản lý số liệu quan trắc tự động (Envisoft) và công bố thông tin chỉ số chất lượng môi trường quốc gia (qua phần mềm VN Air). Bà Trần Thị Minh Hương giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã vinh dự là một trong những cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

Hình ảnh

Liên kết