Chất lượng không khí khu vực miền Bắc tháng 11 năm 2019
05/12/2019 14:02:00
Môi trường không khí các tỉnh miền Bắc đợt tháng 11 năm 2019 tiếp tục bị ô nhiễm tổng bụi lơ lửng (TSP) và tiếng ồn. Các thông số khác PM10, NO2, CO, SO2, Pb nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h).

Ô nhiễm bụi biểu hiện rõ nhất tại các trục giao thông và KCN, điển hình KCN Phúc Yên; KCN Quang Minh, KCN Bình Xuyên– Vĩnh Phúc, KCN Đại An – Hải Hương, KCN Như Quỳnh – Hưng Yên, đường Điện Biên Phủ – Hải Dương. Giá trị TSP trung bình lớn nhất là 417,7 µg/m3 tại KCN Phúc Yên – Quảng Ninh, vượt 1,4 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h). Đây là điểm quan trắc đặt tại quốc lộ 2, qua khu CN Phúc Yên, nơi mật độ và lưu lượng phương tiện giao thông lớn, nhiều xe tải đi lại. Theo ghi nhận tại thời điểm quan trắc, lưu lượng phương tiện giao thông cơ giới cao (~ 4.624 xe máy; ~ 1.611 xe ô tô < 15 chỗ; ~ 857 xe ô tô tải và 563 xe trọng tải lớn trong 1 giờ).

Giá trị TSP đợt tháng 11 năm 2019 duy trì ở mức xấp xỉ và vượt so với quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1h). So với cùng thời điểm năm 2018, giá trị TSP đợt tháng 11 có xu hướng tăng mạnh tại hầu hết các điểm quan trắc. So với đợt tháng 9 năm 2019, giá trị TSP đợt tháng 11 giảm nhẹ tại một số điểm quan trắc (KCN Thăng Long, đường Phùng Hưng – Hà Nội; KCN Phố Nối A, KDC Phố Nối – Hưng Yên; KDC Hà Tu, Phố Cao Thắng – Quảng Ninh), tăng nhẹ tại 1 số điểm (KCN – Quế Võ, KCN Quang Minh, KCN Phúc Yên – Vĩnh Phúc).

Trung tâm QTMT miền Bắc

Hình ảnh

Liên kết