BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
  
Không có số liệu
Tốt
Trung bình
Kém
Xấu
Nguy hại
Giới thiệu

Hiện nay vấn đề ô nhiễm không khí tại các đô thị rất được quan tâm. Chỉ số ô nhiễm không khí đưa ra để cung cấp thông tin về tình trạng ô nhiễm không khí một cách đơn giản, dễ hiểu, kịp thời cảnh báo cho cộng đồng những tác hại do ô nhiễm không khí gây ra.

Chỉ số chất lượng không khí AQI  là chỉ số đại diện cho nồng độ của một nhóm các chất ô nhiễm gồm CO, NOx, SO2, O3 và PM-10, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến người con người.

Chỉ số chất lượng không khí được tính toán dựa trên số liệu quan trắc của các trạm quan trắc không khí tự động cố định liên tục và được phân chia thành các khoảng giá trị như sau:

Giá trị AQI mới nhất
Tên trạm/Thời gian15 Giờ Ngày 19/10/201716 Giờ Ngày 19/10/201717 Giờ Ngày 19/10/201718 Giờ Ngày 19/10/201719 Giờ Ngày 19/10/201720 Giờ Ngày 19/10/2017
Tp.Huế: 83 Hùng Vương
TP Đà Nẵng: 41 Lê Duẩn5,11 - PM-105,12 - PM-105,03 - PM-106,31 - PM-106,48 - PM-107,1 - PM-10
Hà Nội: 556 Nguyễn Văn Cừ7,69 - SO27,75 - SO27,84 - SO28,12 - SO28,31 - SO28,87 - PM-10

Tp.Huế: 83 Hùng Vương
Thời gianGiá trịThông số
20 Giờ Ngày 24/8/20176,41 O3 
19 Giờ Ngày 24/8/20175,93 O3 
18 Giờ Ngày 24/8/201716,23 O3 
17 Giờ Ngày 24/8/201724,17 O3 
16 Giờ Ngày 24/8/201727,79 O3 
15 Giờ Ngày 24/8/201729,94 O3 
TP Đà Nẵng: 41 Lê Duẩn
Thời gianGiá trịThông số
20 Giờ Ngày 19/10/20177,1 PM-10 
19 Giờ Ngày 19/10/20176,48 PM-10 
18 Giờ Ngày 19/10/20176,31 PM-10 
17 Giờ Ngày 19/10/20175,03 PM-10 
16 Giờ Ngày 19/10/20175,12 PM-10 
15 Giờ Ngày 19/10/20175,11 PM-10 
Hà Nội: 556 Nguyễn Văn Cừ
Thời gianGiá trịThông số
20 Giờ Ngày 19/10/20178,87 PM-10 
19 Giờ Ngày 19/10/20178,31 SO2 
18 Giờ Ngày 19/10/20178,12 SO2 
17 Giờ Ngày 19/10/20177,84 SO2 
16 Giờ Ngày 19/10/20177,75 SO2 
15 Giờ Ngày 19/10/20177,69 SO2 
Điểm quan trắc:

Chọn tất cả Bỏ chọn tất cả
Loại AQI:
select
Kiểu dữ liệu
select
Khoảng giá trị    -    
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
    Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Xem nhật ký AQI Xuất excel
Khu vực
select
Trạm quan trắc
select
Điểm quan trắc
select
Thành phần môi trường
select
Loại AQI
select
    Kiểu dữ liệu    
select
Từ ngày     Đến ngày    
Chọn thông số