BẢN ĐỒ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
  
Không có số liệu
Tốt
Trung bình
Kém
Xấu
Nguy hại
Giới thiệu

Hiện nay vấn đề ô nhiễm không khí tại các đô thị rất được quan tâm. Chỉ số ô nhiễm không khí đưa ra để cung cấp thông tin về tình trạng ô nhiễm không khí một cách đơn giản, dễ hiểu, kịp thời cảnh báo cho cộng đồng những tác hại do ô nhiễm không khí gây ra.

Chỉ số chất lượng không khí AQI  là chỉ số đại diện cho nồng độ của một nhóm các chất ô nhiễm gồm CO, NOx, SO2, O3 và PM-10, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến người con người.

Chỉ số chất lượng không khí được tính toán dựa trên số liệu quan trắc của các trạm quan trắc không khí tự động cố định liên tục và được phân chia thành các khoảng giá trị như sau:

Giá trị AQI mới nhất
Tên trạm/Thời gian3 Giờ Ngày 24/3/20174 Giờ Ngày 24/3/20175 Giờ Ngày 24/3/20176 Giờ Ngày 24/3/20177 Giờ Ngày 24/3/20178 Giờ Ngày 24/3/2017
TP Đà Nẵng: 41 Lê Duẩn6,64 - NO25,81 - NO26,4 - NO26,58 - NO27,34 - NO26,45 - NO2
Hà Nội: 556 Nguyễn Văn Cừ10,14 - PM-109,71 - PM-1010,84 - PM-1011,72 - O317,58 - O313,19 - PM-10
Khánh Hòa: Nha Trang13,4 - SO213,5 - SO213,71 - SO213,7 - SO213,54 - SO230,67 - O3

TP Đà Nẵng: 41 Lê Duẩn
Thời gianGiá trịThông số
8 Giờ Ngày 24/3/20176,45 NO2 
7 Giờ Ngày 24/3/20177,34 NO2 
6 Giờ Ngày 24/3/20176,58 NO2 
5 Giờ Ngày 24/3/20176,4 NO2 
4 Giờ Ngày 24/3/20175,81 NO2 
3 Giờ Ngày 24/3/20176,64 NO2 
Hà Nội: 556 Nguyễn Văn Cừ
Thời gianGiá trịThông số
8 Giờ Ngày 24/3/201713,19 PM-10 
7 Giờ Ngày 24/3/201717,58 O3 
6 Giờ Ngày 24/3/201711,72 O3 
5 Giờ Ngày 24/3/201710,84 PM-10 
4 Giờ Ngày 24/3/20179,71 PM-10 
3 Giờ Ngày 24/3/201710,14 PM-10 
Khánh Hòa: Nha Trang
Thời gianGiá trịThông số
8 Giờ Ngày 24/3/201730,67 O3 
7 Giờ Ngày 24/3/201713,54 SO2 
6 Giờ Ngày 24/3/201713,7 SO2 
5 Giờ Ngày 24/3/201713,71 SO2 
4 Giờ Ngày 24/3/201713,5 SO2 
3 Giờ Ngày 24/3/201713,4 SO2 
Điểm quan trắc:

Chọn tất cả Bỏ chọn tất cả
Loại AQI:
select
Kiểu dữ liệu
select
Khoảng giá trị    -    
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
    Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Xem nhật ký AQI Xuất excel
Khu vực
select
Trạm quan trắc
select
Điểm quan trắc
select
Thành phần môi trường
select
Loại AQI
select
    Kiểu dữ liệu    
select
Từ ngày     Đến ngày    
Chọn thông số