04/09/2014 9:18:39 SA

 

Có nước nào trên thế giới có quy định tương tự Nghị định số 27/2013/NĐ-CP về việc chứng nhận/công nhận phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động quan trắc, phân tích môi trường?

   Hiện nay trên thế giới có một số nước có quy định tương tự Nghị định số 27/2013/NĐ-CP về việc chứng nhận/công nhận phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động quan trắc, phân tích môi trường như:

   + Đài Loan.

        - Tài liệu tiếng việt

        - Tài liệu tiếng anh

   + Úc 

        - Tài liệu

   + Mỹ 

        - Tài liệu 1

        - Tài liệu 2

        - Tài liệu 3

        - Tài liệu 4

        - Tài liệu 5

        - Tài liệu 6

        - Tài liệu 7

        - Tài liệu 8

        - Tài liệu 9

        - Tài liệu 10

   + Pakistan

        - Tài liệu


Từ Khóa: