26/12/2018 5:19:00 SA

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường giải đáp các vấn đề "nóng" dư luận quan tâm

Ngày 28/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Họp báo thường kỳ Quý IV năm 2018, do Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì; đã thông báo cụ thể cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí về: Cơ chế, mô hình, giải pháp tích tụ, tập trung đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp quy môi lớn; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 120 ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất… 

Đặc biệt, tại cuộc Họp báo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời nhiều câu hỏi được báo chí và dư luận quan tâm, trong đó có việc giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực đất đai; quá trình thanh tra nhập khẩu phế liệu; dự án nhận chìm hơn 15 triệu m3 vật chất xuống biển của Tập đoàn Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi); việc thanh tra Công ty Urenco 6 xả thải gây ô nhiễm môi trường; công tác xử lý dầu rò rỉ tại Khu lọc hóa dầu Nghi Sơn… 

* Tiếp tục hoàn thiện chính sách tích tụ, tập trung đất đai 

Đề cập về cơ chế, mô hình, giải pháp tích tụ, tập trung đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp quy môi lớn, đại diện Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, chủ trương khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp đã được tiếp tục khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Từ Khóa: