21/12/2018 8:38:15 SA

 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc

Ngày 20/12, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của Trung tâm. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Lê Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết năm 2018 là năm có nhiều biến động trong tổ chức, nhân sự nhưng với sự nỗ lực, đồng lòng của các cán bộ, người lao động Trung tâm đã triển khai các dự án, nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đặt ra. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đã góp phần cung cấp số liệu về chất lượng môi trường một cách chính xác, trung thực, liên tục và kịp thời; hỗ trợ đắc lực công tác quản lý, bảo vệ môi trường của đất nước.
Năm 2018, Trung tâm được giao thực hiện 07 nhiệm vụ, trong đó có 04 nhiệm vụ thường xuyên đặc thù, 01 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp, 01 nhiệm vụ sửa chữa các trạm quan trắc tự động, 01 nhiệm vụ đối ứng dự án và 04 đề tài khoa học, công nghệ, các nhiệm vụ đều được thực hiện đúng tiến độ đã đề rà.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Công tác quan trắc, phân tích môi trường được trung tâm thực hiện thường xuyên, trong năm 2018 Trung tâm đã thực hiện chương trình quan trắc thường xuyên môi trường không khí và nước tại khu vực phía Bắc trên phạm vi 05 lưu vực sông và Vùng kinh tế trọng điểm. Số lượng các điểm quan trắc được Trung tâm thực hiện là 31 điểm khí với số mẫu thực hiện là 465 mẫu; 185 điểm nước mặt với 925 mẫu, tần suất 5 đợt/năm; 25 điểm nước biển ven bờ tần suất thực hiện 3 đợt/năm với tổng số 75 mẫu.
Trung tâm đã tích cực triển khai, thực hiện công tác quan trắc, lấy mẫu và phân tích đối chứng, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xác nhận hoàn thành và xử lý sự cố môi trường tại Công ty TNHH Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh; Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Công ty Thép Việt - Ý, TP. Hải Phòng; Nhà máy giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang; chương trình thanh tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái; sự cố vỡ đập của Nhà máy DAP số 2 tại Tằng Loỏng, Lào Cai. Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với các địa phương thực hiện giám sát các điểm nóng về môi trường như Nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc, Đà Nẵng; Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hoá.

Giám đốc Trần Thị Minh Hương phát biểu tại Hội nghị
Trong năm 2018, Trung tâm được chứng nhận hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử lần thứ 5 đối với 80 phương tiện đo; được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KH&CN chỉ định lần thứ 3 về kiểm định đối với 17 phương tiện đo và thử nghiệm với 04 chất chuẩn; duy trì 08 hệ thống chuẩn đo lường.
Với vai trò đầu mối thực hiện Hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm đã triển khai các các hoạt động hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ quan trắc môi trường cho mạng lưới các Trung tâm quan trắc môi trường, Chi cục BVMT các địa phương; các doanh nghiệp trên địa bàn bàn toàn quốc. Năm 2018, Trung tâm đã tổ chức 02 Hội thảo hướng dẫn công tác truyền, nhận số liệu quan trắc tự động liên tục tại Hà Nội và Đà Nẵng, 02 hội thảo hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ về quan trắc và phân tích chất thải tại Hà Nội và Tp. HCM.
Thực hiện nhiệm vụ thường trực, giúp Tổng cục thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ và Thông tư 19/2015/TT-BTNMT ngày 23/4/2015 của Bộ TN&MT, Trung tâm đã tiếp nhận 46 hồ sơ thẩm định mới, tổ chức thẩm định 51 hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ cấp 66 Giấy chứng nhận (bao gồm cả cấp mới, cấp mới lại, điều chỉnh nội dung và gia hạn).

Phó Giám đốc Lê Hoàng Anh trình bày báo cáo tại Hội nghị
Trung tâm đã tích cực mở rộng và đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quan trắc, phân tích, giám sát môi trường; tư vấn đầu tư, giám sát xây dựng lắp đặt các trạm quan trắc môi trường; lập báo cáo hiện trạng môi trường... Đặc biệt phát huy các thế mạnh của mình trong các lĩnh vực đi đầu như quan trắc, phân tích Dioxin và độc chất; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị quan trắc môi trường; đánh giá chất lượng hệ thống quan trắc tự động, liên tục.
Trong năm 2019, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm sẽ tập trung, đẩy mạnh triển khai công tác quan trắc, phân tích môi trường; quản lý hệ thống quan trắc tự động; đẩy mạnh hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc môi trường; phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục trong công tác xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, các báo cáo môi trường khác; nâng cao vai trò của đơn vị đầu mối mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia thông qua các hoạt động như tổ chức các chương trình thử nghiệm liên phòng.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao các kết quả Trung tâm đã đạt được trong năm 2018, Trung tâm đã tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các đại biểu cho rằng trong thời gian tới Trung tâm cần tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động quan trắc môi trường; bổ sung công tác dự báo môi trường; điều chỉnh, bổ sung Thông tư 24/2017/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh đã đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Trung tâm vượt qua nhiều thách thức, hoàn thành khối lượng lớn các công việc được giao. Tuy nhiên, Trung tâm cần thay đổi công tác quản lý các trạm quan trắc tự động tại địa phương; sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư; tăng cường, đẩy mạng công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị.
Đối với kế hoạch công tác năm 2019, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Trung tâm cần xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch thực hiện cụ thể; chủ động, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục trong công tác thanh, kiểm tra; thông tin, số liệu, báo cáo môi trường cần được bổ sung đầy đủ, đảm bảo tính kịp thời; quan tâm, tập trung thực hiện công tác tư vấn, dịch vụ về quan trắc môi trường./.

Nguồn: vea.gov.vn

Từ Khóa: