15/03/2017 9:57:00 SA

 

Hưng Yên giám sát 17 cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm

Đây là một trong những nội dung về BVMT được phê duyệt tại Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành công tác quản lý tài nguyên và BVMT năm 2017 của Sở TN&MT Hưng Yên vừa  được ban hành.

Theo kế hoạch, Sở sẽ tiến hành lắp đặt 1 trạm quan trắc nước mặt, 1 trạm quan trắc tự động không khí. Đầu tư, lắp đặt thiết bị giám sát, lấy mẫu tự động nước thải sau xử lý xả thải ra môi trường tại KCN Phố Nối, duy trì 24/24 giờ truyền dữ liệu tự động, liên tục về Sở TN&MT để kiểm tra, giám sát, kết quả làm căn cứ xử lý các vi phạm.

Khu CN Phố Nối
Khu CN Phố Nối A

Đáng chú ý, Sở sẽ tiến hành tổ chức giám sát, quan trắc định kỳ đối với 11 cơ sở có lưu lượng nước thải trên 500m3/ngày với tần suất 1 tháng/lần và 17 cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường, các cơ sở phát sinh lưu lượng nước thải trên 200m3/ngày đêm với tần suất 2 tháng/lần.

Phương Anh 

Từ Khóa: