22/12/2014 4:08:58 CH

 

GIỚI THIỆU MÁY TÍNH CHI PHÍ CHO MÁY PHÂN TÍCH NATRI

Phòng phân tích Mettler Toledo (Mỹ) vừa công bố sự ra mắt của một loại Máy tính chi phí dùng để so sánh các loại máy phân tích Natri khác nhau.

Việc xác định độ nhiễm Natri trong nước sạch là rất cần thiết trong thời đại công nghiệp hóa. Khi mà các nhà phân tích đánh giá cần đến sự xác định độ nhiễm Natri này, thì việc xem xét các chi phí vận hành hàng năm là rất quan trọng, chứ không phải là chỉ tính riêng chi phí gốc của thiết bị. Ngày nay, với trình độ kỹ thuật, tự động hóa cao hơn, các thông số kỹ thuật cũng đáng tin cậy hơn, một thiết bị phân tích Natri tốt được kỳ vọng là sẽ vận hành tốt trong ít nhất 10 năm. Vì vậy, chi phí vận hành hàng năm (bao gồm chi phí khấu hao và chi phí bảo trì) là một khoản chi phí rất quan trọng. Chi phí khấu hao và chi phí bảo trì thiết bị sẽ là một khoản đầu tư dài hạn suốt vòng đời của sản phẩm, thậm chí đôi khi các chi phí này còn vượt cả giá thành ban đầu của sản phẩm.

Chiếc máy tính chi phí Mettler Toledo Thornton sẽ xem xét, tính toán tất cả các yếu tố chi phí trên và từ đó chỉ ra chi phí vận hành hàng năm thực sự của một thiết bị cụ thể. Chiếc Máy tính chi phí này cho chúng ta một cái nhìn toàn diện, một thông tin chi tiết để từ đó có một sự quyết định thông minh hơn khi lựa chọn thiết bị.

Máy tính chi phí Mettler Toledo Thornton hiện có sẵn tại: www.mt.com/Natri-calc

Thực hiện: Nhóm Nước – P. Quan Trắc Môi trường

Từ Khóa: