05/11/2014 11:12:08 SA

 

Hội thảo tập huấn hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp đẳng động lực (Isokinetic) tại Đà Nẵng


Với vai trò của Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục tổ chức Hội thảo tập huấn ‘hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp bằng phương pháp đẳng động lực (iso kinetic)’’ cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Hội thảo diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11 năm 2014 với mục đích giới thiệu, hướng dẫn về phương pháp, quy trình kỹ thuật quan trắc một số thông số cơ bản trong khí thải ống khói (bao gồm lý thuyết và thực hành), phương pháp tính toán xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả quan trắc khí thải ống khói.

Tham dự Hội thảo có hơn 35 đại biểu đến từ  16 đơn vị thuộc Các Trung tâm Quan trắc môi trường, các chi cục BVMT, các trạm quan trắc môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia thuộc các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Thùy – Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã có bài phát biểu khai mạc hội thảo và nhấn mạnh sự  khó khăn trong quan trắc khí thải ống khói ở Việt Nam hiện nay,  đồng thời đưa ra mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của Trung tâm Quan trắc môi trường về phương pháp, quy trình kỹ thuật quan trắc một số thông số cơ bản trong khí thải ống khói), phương pháp tính toán xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả quan trắc khí thải ống khói thông qua việc tổ chức Hội thảo tập huấn ‘hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp bằng phương pháp đẳng động lực (iso kinetic)’’.

Tại Hội thảo, các bài giảng về các phương pháp hướng dẫn lấy mẫu khí thải công nghiệp của EPA (phương pháp 1,2,3,4,5,17,23) và phương pháp tính toán, xử lý số liệu báo cáo kết quả quan trắc khí thải được đưa ra trình bày cho các học viên. Để có thể nắm rõ về quy trình thao tác quan trắc khí thải ống khói một cách trực quan , khóa Tập huấn đã tổ chức cho các học viên được trực tiếp theo dõi, tiếp cận với các thao tác lấy mẫu khí thải ống khói tại Lò đốt chất thải rắn của Thành phố Đà Nẵng.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Nguyễn Văn Thùy phát biểu khai mạc Hội thảo

Cán bộ TTQTMT trình bày tại Hội thảo

Tập huấn tại Hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Các bài trình bày tại Hội thảo:

1. Tổng quan về hoạt động quan trắc khí thải ống khói - Định hướng trong thời gian tới (Trung tâm Quan trắc môi trường)

2. Phương pháp EPA 1 - xác định vị trí và điểm lấy mẫu và đo vận tốc khí thải trong ống khói (Viện Công nghệ môi trường - Đại học Bách Khoa Hà Nội)

3. Phương pháp EPA 2 - xác định vận tốc và lưu lượng dòng khí (Viện Công nghệ môi trường - Đại học Bách Khoa Hà Nội)

4. Phương pháp EPA 3 - phân tích khí để xác định khối lượng phân tử khí khô (Trung tâm Quan trắc môi trường)

5. Phương pháp EPA 4 - xác định hàm ẩm trong khí thải ống khói (Trung tâm Quan trắc môi trường)

6. Phương pháp EPA 5 + 17 - xác định phát thải bụi từ ống khói (Trung tâm Quan trắc môi trường)

7. Phương pháp EPA 23 - xác định dioxin/furan trong khí thải ống khói (Trung tâm Quan trắc môi trường)

8. Phương pháp lấy mẫu và đo trực tiếp chất ô nhiễm trong khí thải (Trung tâm Quan trắc môi trường)

9. Hướng dẫn tính toán, xử lý số liệu và báo cáo kết quả quan trắc khí thải (Trung tâm Quan trắc môi trường)

Ngô Lê & Phạm Thị Hữu/P.Quan trắc môi trường. TTQTMT

Từ Khóa: