23/10/2014 9:33:44 SA

 

Hội thảo tập huấn hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp đẳng động lực (Isokinetic) tại Hà Nội

Hiện nay, hoạt động quan trắc khí thải công nghiệp, khí thải ống khói đã và đang được thực hiện bởi các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp. Qua thực tế hoạt động thời gian qua, các đơn vị thực hiện công tác giám sát/quan trắc môi trường khí thải vẫn còn rất lúng túng, khó khăn trong việc tiến hành lấy mẫu khí thải ống khói. Với vai trò của Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức Hội thảo tập huấn, hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp bằng phương pháp đẳng động lực (isokinetic) cho khu vực phía Bắc diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 năm 2014. Mục đích của Hội thảo sẽ giới thiệu, hướng dẫn về phương pháp, quy trình kỹ thuật quan trắc một số thông số cơ bản trong khí thải ống khói (bao gồm lý thuyết và thực hành), phương pháp tính toán xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả quan trắc khí thải ống khói.

Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu đến từ  27  đơn vị thuộc Các Trung tâm Quan trắc môi trường, các Chi cục Bảo vệ môi trường, các Trạm quan trắc môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia thuộc các tỉnh phía Bắc.

Tại Hội thảo, Bà Lê Hoàng Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã có bài phát biểu khai mạc hội thảo và nhấn mạnh sự khó khăn trong quan trắc khí thải ống khói ở Việt Nam hiện nay,  đồng thời đưa ra mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của Trung tâm Quan trắc môi trường về phương pháp, quy trình kỹ thuật quan trắc một số thông số cơ bản trong khí thải ống khói), phương pháp tính toán xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả quan trắc khí thải ống khói thông qua việc tổ chức Hội thảo tập huấn hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp bằng phương pháp đẳng động lực (isokinetic).

Trong 03 ngày Hội thảo, các nội dung chính được đưa ra bao gồm 2 phần chính : Phần lý thuyết là các bài giảng về các phương pháp hướng dẫn lấy mẫu khí thải công nghiệp của EPA (phương pháp 1, 2, 3, 4, 5, 17, 23), và phương pháp tính toán, xử lý số liệu báo cáo kết quả quan trắc khí thải. Về phần thực hành, các học viên được trực tiếp ra hiện trường theo dõi, tiếp cận với các thao tác lấy mẫu khí thải ống khói tại nhà máy bia HABECO - Mê Linh.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Bà Lê Hoàng Anh phát biểu khai mạc Hội thảo

PGS. Nghiêm Trung Dũng trình bày tại Hội thảo


Tập huấn tại Hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Các bài trình bày tại Hội thảo:

1. Tổng quan về hoạt động quan trắc khí thải ống khói - Định hướng trong thời gian tới (Trung tâm Quan trắc môi trường)

2. Phương pháp EPA 1 - xác định vị trí và điểm lấy mẫu và đo vận tốc khí thải trong ống khói (Viện Công nghệ môi trường - Đại học Bách Khoa Hà Nội)

3. Phương pháp EPA 2 - xác định vận tốc và lưu lượng dòng khí (Viện Công nghệ môi trường - Đại học Bách Khoa Hà Nội)

4. Phương pháp EPA 3 - phân tích khí để xác định khối lượng phân tử khí khô (Trung tâm Quan trắc môi trường)

5. Phương pháp EPA 4 - xác định hàm ẩm trong khí thải ống khói (Trung tâm Quan trắc môi trường)

6. Phương pháp EPA 5 + 17 - xác định phát thải bụi từ ống khói (Trung tâm Quan trắc môi trường)

7. Phương pháp EPA 23 - xác định dioxin/furan trong khí thải ống khói (Trung tâm Quan trắc môi trường)

8. Phương pháp lấy mẫu và đo trực tiếp chất ô nhiễm trong khí thải (Trung tâm Quan trắc môi trường)

9. Hướng dẫn tính toán, xử lý số liệu và báo cáo kết quả quan trắc khí thải (Trung tâm Quan trắc môi trường)

Quang Lê & Phạm Thị Hữu. /Phòng Quan trắc môi trường. TTQTMTTừ Khóa: