12/06/2013 2:39:06 CH

 

Tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng thí nghiệm 2013

Thực hiện nhiệm vụ do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao năm 2013, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng để cung cấp sự đánh giá độc lập từ bên ngoài về năng lực thử nghiệm của các phòng thí nghiệm tham gia, cung cấp cơ sở chủ yếu đảm bảo chất lượng phòng thí nghiệm, cụ thể như sau:

1) Chương trình và thông số thử nghiệm

    - Chương trình CEM-IC-08: NH4+, PO43-, COD, BOD5

    - Chương trình CEM-IC-09: Pb; Fe

2) Đối tượng mẫu: Mẫu nước

3) Thời gian tổ chức: tháng 7 năm 2013

4) Kinh phí: Không thu lệ phí

Các phòng thí nghiệm phân tích môi trường trực thuộc các Trung tâm Quan trắc, các Chi cục BVMT, các Trạm Quan trắc,... có nhu cầu tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng thí nghiệm nói trên điền đầy đủ thông tin vào "Phiếu đăng ký" trong mục đính kèm và gửi về Trung tâm Quan trắc môi trường theo địa chỉ đã gửi kèm trên phiếu đăng ký qua Fax hoặc e-mail hoặc bưu điện trước ngày 08/7/2013.

Giấy mời và phiếu đăng ký: Dowload tại đây

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:      Ông Bùi Hồng Nhật - Trung tâm Quan trắc môi trường                                                                        

                                                                    Địa chỉ: 556, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

                                                                    Điện thoại: 04.3872 6845 –  Fax: 04.38726847                                                  

                                                                    Mobile:     0985277110 

                                                                    Email: cemlab430@gmail.com,

Trân trọng kính mời./.

TL. Giám đốc

Người thông báo

Bùi Hồng Nhật - Trưởng phòng Thí nghiệm môi trường

 

Từ Khóa: