06/12/2012 11:10:27 SA

 

Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-IC-05

Thực hiện theo Quyết định 332/QĐ-TCMT ngày 03 tháng 05 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí nghiệm phân tích môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương. Chương trình được tổ chức bài bản và quy mô, áp dụng theo đúng các quy trình tổ chức và theo các thủ tục nêu trong ISO 17043:2010, xử lý số liệu theo ISO 13528.

Mục đích của chương trình: giúp các phòng thí nghiệm tham gia tự đánh giá năng lực thử nghiệm từ bên ngoài thông qua việc so sánh kết quả với các phòng thí nghiệm khác. Qua đó có các hành động để phát huy, cải tiến khắc phục để tiến tới mục tiêu số liệu phân tích tin cậy

Thông tin chung:

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Quan trắc môi trường

- Đơn vị tham gia: các PTN thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương

- Số lượng PTN đăng ký tham gia: 44

- Thời gian tổ chức: 10/2012

- Kinh phí tham gia: miễn phí

- Người điều phối: ThS. Bùi Hồng Nhật - Phó trưởng phòng Phụ trách PTN

 

Báo cáo chương trình CEM-IC-05: Dowload tại đây

 

 

Từ Khóa: