Training paves way forward for strategic air quality monitoring in Vietnam

05/04/2018 9:38:28 SA

To enhance the knowledge and skills of the Center for Environmental Monitoring (CEM) staff and related local agencies in air quality management, Clean Air Asia organized a three-day training workshop on air quality monitoring and data management on March 27-29, 2018.

 

Dịch vụ RATA TEST

05/04/2018 9:08:05 SA

Việc kiểm soát chất lượng của Hệ thống phải được thực hiện trước khi Hệ thống đi vào vận hành chính thức và định kỳ 1 lần/năm bởi một bên thứ ba để bảo đảm tính độc lập, khách quan và được thực hiện theo quy trình như sau: Kiểm tra vị trí quan trắc, Kiểm tra tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc liên tục, tự động của Hệ thống; Kiểm tra các thành phần, đặc tính kỹ thuật và tính năng khác của Hệ thống và Đánh giá độ chính xác tương đối của Hệ thống (RATA: Relative Accuracy Test Audit)

 

Hãng Focused Photonics Inc

30/03/2018 9:25:39 SA

 
 
 
 
 

Phân tích TOC

01/04/2015 2:14:21 CH

TOC là từ viết tắt của tổng carbon hữu cơ và là một phép đo được sử dụng để xác định lượng carbon trong một hợp chất hữu cơ. TOC được định nghĩa là tổng cacbon liên kết hữu cơ tồn tại trong nước, kể cả dạng tan và không tan, gồm cả cyanat, cacbon nguyên tố và thiocyanat. Phân tích TOC sẽ đo được tổng lượng carbon trong các hợp chất và hàm lượng “carbon vô cơ”. IC hay “hàm lượng carbon vô cơ” bao gồm các muối axit carbon và carbon dioxide hòa tan.

 

Thiết bị quan trắc và đo nhanh thông số đồng trong quá trình xử lý nước thải từ các ngành công nghiệp điện tử

14/01/2015 8:40:52 SA

Các kỹ sư chịu trách nhiệm xử lý nước thải từ các quá trình sản xuất bảng mạch, sản xuất linh kiện điện tử và các bo mạch sẽ tìm thấy được phương pháp mới phân tích Cu từ thiết bị điện hóa (ECD); đây là một phương pháp phân tích tối ưu nhất cho quá trình xử lý nước thải từ các ngành công nghiệp điện tử.

 

Biến máy bay thành trạm khí tượng. Một bước tiến mới trong việc dự báo thời tiết

14/01/2015 8:36:23 SA

Nhờ sự hợp tác gần đây giữa hãng Southwest Airlines và United Parcels Service Inc (USP), máy bay thương mại được trang bị cảm biến hơi nước có thể truyền dữ liệu kịp thời đến cácTổ chức dự báo thời tiết quốc gia.