Hội thảo đóng ý kiến cho bản dự thảo quy trình QTMT không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh và quy trình hiệu chuẩn thiết bị QTMT không khí xung quanh

05/12/2014 3:52:27 CH

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ : ‘‘Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn triển khai phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng các thiết bị đo nhanh’’, Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức Hội thảo đóng ý kiến cho bản dự thảo quy trình quan trắc môi trường không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh và quy trình hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường không khí xung quanh tại Hà Nội

 
 

HT đóng góp ý kiến cho Dự thảo quy trình QTMT không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh và quy trình hiệu chuẩn thiết bị QTMT KK xung quanh

13/11/2014 10:55:57 SA

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ : ‘‘Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn triển khai phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng các thiết bị đo nhanh’’, Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức Hội thảo đóng ý kiến cho bản dự thảo quy trình quan trắc môi trường không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh và quy trình hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường không khí xung quanh tại Tp. HCM ngày 13/11/2014

 

Hội thảo tập huấn hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp đẳng động lực (Iso kinetic) tại TP HCM

10/11/2014 4:31:28 CH

Trong khuôn khổ nhiệm vụ : ‘‘Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc gia’’, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức Hội thảo tập huấn ‘‘hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp bằng phương pháp đẳng động lực (iso kinetic)’’ cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam

 

Hội thảo tập huấn hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp đẳng động lực (Isokinetic) tại Đà Nẵng

05/11/2014 11:12:08 SA

Với vai trò của Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục tổ chức Hội thảo tập huấn ‘hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp bằng phương pháp đẳng động lực (iso kinetic)’’ cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên

 

Hội thảo tập huấn hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp đẳng động lực (Isokinetic) tại Hà Nội

23/10/2014 9:33:44 SA

Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức Hội thảo tập huấn, hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp bằng phương pháp đẳng động lực (isokinetic) cho khu vực phía Bắc diễn ra trong từ 22-24/10/2014, với mục đích giới thiệu, hướng dẫn về phương pháp, quy trình kỹ thuật quan trắc một số thông số cơ bản trong khí thải ống khói (bao gồm lý thuyết và thực hành), phương pháp tính toán xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả quan trắc khí thải ống khói