Thông báo Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 năm 2017

13/04/2017 1:35:00 SA

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục được Tổng cục Môi trường giao đầu mối tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8

 
 
 
 
 

Hội thảo đóng ý kiến cho bản dự thảo quy trình QTMT không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh và quy trình hiệu chuẩn thiết bị QTMT không khí xung quanh

05/12/2014 3:52:27 CH

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ : ‘‘Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn triển khai phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng các thiết bị đo nhanh’’, Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức Hội thảo đóng ý kiến cho bản dự thảo quy trình quan trắc môi trường không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh và quy trình hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường không khí xung quanh tại Hà Nội

 
 

HT đóng góp ý kiến cho Dự thảo quy trình QTMT không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh và quy trình hiệu chuẩn thiết bị QTMT KK xung quanh

13/11/2014 10:55:57 SA

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ : ‘‘Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn triển khai phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng các thiết bị đo nhanh’’, Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức Hội thảo đóng ý kiến cho bản dự thảo quy trình quan trắc môi trường không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh và quy trình hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường không khí xung quanh tại Tp. HCM ngày 13/11/2014

 

Hội thảo tập huấn hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp đẳng động lực (Iso kinetic) tại TP HCM

10/11/2014 4:31:28 CH

Trong khuôn khổ nhiệm vụ : ‘‘Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc gia’’, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức Hội thảo tập huấn ‘‘hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp bằng phương pháp đẳng động lực (iso kinetic)’’ cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam