Thông báo Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 năm 2017

13/04/2017 1:35:00 SA

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục được Tổng cục Môi trường giao đầu mối tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8

 
 
 
 
 
 
 
 

Hội thảo tập huấn hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp đẳng động lực (Iso kinetic) tại TP HCM

10/11/2014 4:31:28 CH

Trong khuôn khổ nhiệm vụ : ‘‘Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc gia’’, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức Hội thảo tập huấn ‘‘hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp bằng phương pháp đẳng động lực (iso kinetic)’’ cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam

 

Hội thảo tập huấn hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp đẳng động lực (Isokinetic) tại Đà Nẵng

05/11/2014 11:12:08 SA

Với vai trò của Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục tổ chức Hội thảo tập huấn ‘hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp bằng phương pháp đẳng động lực (iso kinetic)’’ cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên