19/09/2016 7:35:10 CH

 

TỔ CHỨC THIỆN NGUYỆN 2016 Chương trình: “Tết Trung thu cho em”

1. Mục đích – Ý nghĩa

- Nhằm tạo niềm vui trong ngày lễ Trung Thu cho các em có những điều kiện khó khăn, đang chống chọi với bệnh tật để các em có sự ấm áp, sự vui tươi và lạc quan

2. Nội dung

Phối hợp với Ban lãnh đạo Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương:

- Tổ chức phát quà cho 20 cháu có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương

+ Lãnh đạo Viện sắp xếp 20 em vào 1 phòng riêng

+ Mỗi xuất quà: 500,000 đồng/em + bánh, kẹo, bóng bay

- Đi thăm và phát quà cho các cháu ở các phòng bệnh:

+ Số lượng các em đến thăm: 100 em

+ Tặng các em xuất quà: 100,000 đồng/em + Bánh kẹo.

3. Thời gian- địa điểm

- Thời gian: 15h00 ngày thứ 5, 15/9/2016 (thời gian có mặt tại Viện)

- Địa điểm: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

4. Thành phần tham gia

- Lãnh đạo Trung tâm

- BCH Công đoàn

- Đoàn Thanh niên

- Các nhà hảo tâm

- Các tình nguyện viên

5. Kinh phí

- Kinh phí dự kiến chi: 21,500,000 đồng

- Kinh phí thu cho hoạt động: 21,433,000 đồng

+ Kinh phí đập ống do các cán bộ tích cóp: 1,183,000 đồng;

+ Kinh phí tài trợ của các cán bộ CEM: 20,250,000 đồng

6. Tổ chức thực hiện

- PGĐ. Phạm Quang Hiếu: chỉ đạo thực hiện kế hoạch

- BCH Công đoàn lập kế hoạch thực hiện và kêu gọi sự ủng hộ, tài trợ

- Đoàn Thanh niên: phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức thực hiện

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương.

Từ Khóa: