12/09/2013 4:12:11 CH

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM DIOXIN

      PTN Dioxin có địa chỉ số 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, là một PTN có trình độ kỹ thuật ngang tầm khu vực và quốc tế. Phòng thí nghiệm dioxin có trách nhiệm phục vụ công tác nghiên cứu và khắc phục hậu quả của các chất hữu cơ chậm phân huỷ khác gây ô nhiễm môi trường.

     Lĩnh vực hoạt động chính : 

       - Triển khai nghiên cứu và cung cấp dịch vụ phân tích cho các lĩnh vực sau: Đánh giá tồn lưu chất da cam/Dioxin trong các đối tượng mẫu môi trường (đất, trầm tích, nước, sinh vật), thực phẩm và con người; Quan trắc phát thải Dioxin, Furan  và dl-PCBs từ các nguồn thải công nghiệp; Quan trắc một số chất ô nhiễm khác thuộc nhóm POPs trong các đối tượng mẫu môi trường.

       - PTN Dioxin được trang bị các thiết bị hiện đại với độ chính xác cao: Thiết bị lấy mẫu bụi, khí thải công nghiệp; các thiết bị xử lý mẫu tự động và bán tự động (Soxhlet, PLE, Power - Prep Cleanup...); Các thiết bị phân tích mẫu như sắc ký khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS), sắc ký khí và sắc ký lỏng ghép nối 2 lần khối phổ

 (GC/MS - MS, LC/MS -MS)...

      - Đội ngũ các bộ của PTN Dioxin hầu hết được đào tạo tại các phòng thí nghiệm quốc tế và các trường đại học có uy tín trên thế giới.

      - PTN Dioxin đạt chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 cho hoạt động phân tích Dioxin, Furan (Mã số VILAS 545).

    Hợp tác trong nước và quốc tế: 

      - PTN Dioxin có nhiều kinh nghiệm trong triển khai các nghiên cứu đánh giá ô nhiễm Chất diệt cỏ/Dioxin ở các vùng nóng. Đồng thời, PTN Dioxin cũng tham gia triển khai các dự án hợp tác quốc tế về kiểm soát các chất ô nhiễm hữu cơ chậm phân hủy trong môi trường do UNEP, UNDP và UNIDO tài trợ. Tham gia hợp tác nghiên cứu với các đối tác tại Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan ... 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Mạnh Thắng 

Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN