26/06/2013 3:33:56 CH

 

Báo cáo quan trắc

Hiện nay, Trung tâm Quan trắc môi trường đã nhận được một số tài liệu mới như sau:

 

1. Báo cáo kết quả Quan trắc môi trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đợt 1 năm 2013 (thời gian quan trắc từ ngày 06/03 đến 10/04/2013)/Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Tp. HCM; 2013 (Hardcopy + CD)

2. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường: Quan trắc và phân tích môi trường công nghiệp do tác động của hoạt động công nghiệp tại một số tỉnh, thành phó phía Bắc: Đợt 1 năm 2013 (từ 15/04 đến 04/05/2013)/Trung tâm Quan trắc môi trường & Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp, Viện Khoa học & Công nghệ môi trường; 2013. (Hardcopy)

 

 

Các Anh/Chị tham khảo, vui lòng liên hệ: Mai Thu Hiền - Phòng Dữ liệu & HTTT , Trung tâm Quan trắc môi trường.

 

Trân trọng thông báo.

 

Trung tâm Quan trắc môi trường

Từ Khóa: