08/06/2012 1:45:32 CH

 

Báo cáo quan trắc môi trường các địa phương

1 An Giang Báo cáo chất lượng nước các khu vực bị ảnh hưởng trong lũ
và sau lũ tháng 10 và tháng 11/2011/ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, 2011.- 14 tr
2011
Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh An Giang năm 2012 2012
2 Bà Rịa - Vũng Tầu Bao cao ket qua quan trac nuoc song tinh BRVT (2006-2009) 2009
3 Hải Dương Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016 2016
4  Bắc Giang Kết quả phân tích mẫu nước sông Cầu 2007
Kết quả phân tích mẫu nước sông Cầu 2006
Báo cáo kết quả Quan trắc MT tỉnh Bắc Giang năm 2006 2006
Kết quả phân tích mẫu nước sông Cầu 2008
5 Bắc Kan Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016 2016
Bắc Kạn Báo cáo Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2007 2007
6 Bến Tre Báo cáo kết quả quan trắc môi trường LVS 2009
7 Biên Hòa Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 về việc Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ  "Quan trắc chất độc Dioxin khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa năm 2011" 2011
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
 Khu công nghiệp Biên Hòa 1 - Lần 1 năm 2011
2011
8 Bình Định Giám sát môi trường KKt Nhơn Hội đợt 1 năm 2010 2010
Giám sát môi trường KKt Nhơn Hội đợt 2 năm 2010 2010
Báo cáo giám sát môi trường kỳ II năm 2012: Dựa ns khai thác titan mỏ Mỹ Thành 3, Xã Mỹ Thành, Bình Định 2012
9 Bình Phước Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tỉnh Bình Phước năm 2007 (3 đơt) 2007
Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tỉnh Bình Phước năm 2008 (3 đơt) 2008
Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tỉnh Bình Phước năm 2008 (3 đơt) 2008
Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ khu kinh tế
cửa khẩu Hoa Lư năm 2011 (lần 1)
2011
Báo cáo quan trắc môi trường Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
(lần 2/2011)
2012
10 Bình Thuận Kết quả Quan trắc nước sông từ năm 2006-2009 2006-2010
Báo cáo Công tác Bảo vệ môi trường KCN Phan Thiết (sáu tháng cuối năm 2012)/Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận; 2012 2012
11 Cần Thơ Báo cáo diễn biến chất lượng môi trường Cẩn Thơ 10 năm (1999-2008) 2010
12 Bình Dương Báo cáo kết quả quan trắc đợt 1 môi trường không khí tỉnh Bình Dương mùa khô năm 2002  
13 Đà Nẵng Số liệu quan trắc môi trường LVS Đà Nẵng từ năm 2007 đến 2009 2009
14 Đăc lăk Báo cáo giám sát chát lượng môi trường dự án thuỷ điện Hoà Phú giai đoạn xây dựng ( 6 tháng cuối năm 2012)/Công ty Cổ phần Điện Tam Long - Đắc lắk; 2012 2012
15 Đăknong Báo cáo tình hình công tác quản lý và BVMT tại KCN
trên địa bàn tỉnh ĐắkNông năm 2011
2011
16 Điện Biên Báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên 2006 2006
17 Đồng Nai Số liệu quan trắc môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận Đồng Nai (2006-2008) 2008
Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mùa khô năm 2006 (Quyên 1 - Phần thuyết minh) 2006
Baáo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước suối Siệp 9 tháng năm 2009 2009
Báo cáo tổng hợp "Quan trắc môi trường nước lưu vực
 sông Đồng Nai - Sài Gòn năm 2009"/
2009
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường khu lưu giữ chất
Biên Hòa 2 (lần 2 năm 2010)/
2010
Báo cáo kết quả giám sát chất lượng môi trường chung tại KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Đợt 1/2011) 2011
Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 về việc Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ "Quan trắc chất lượng môi trường  nước Hồ Trị An và các hồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011" 2011
Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 về việc Phê duyệt  kết quả thực hiện nhiệm vụ "Quan trắc chất lượng môi trường nước  sông Thị Vải và các sông, suối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011 2011
Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 về việc Phê duyệt  kết quả thực hiện nhiệm vụ "Quan trắc chất lượng môi trường nước  sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011" 2011
Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 về việc Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ "Quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011" 2011
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường khu công nghiệp Long Thành/ Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành; 2011.- 72 tr+ phụ lục 2011
Báo cáo giám sát môi trường Mỏ đá xây dựng Thiện Tân I, xã Thệ Tân, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai/ Doanh nghiệp tư nhân khai thác vạt liệu và xây dựng Vĩnh Hải (đợt 1 năm 2012) 2012
Báo cáo Quan trắc môi trường hàng quý trong giai đoạn thi công - Giai đoạn từ tháng 7 đến 9 năm 2010: Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải 2010
Báo cáo quan trắc môi trường hàng quý trong giai đoạn thi công: Giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2011/Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải.- Tháng 1/ 2012. (kèm phụ lục) 2011
Báo cáo giám sát môi trường mỏ đá xây dựng Thiện Tân 1, Xã Thiện tan, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (Đợt 1 năm 2012)/ Doanh nghiệp tư nhân khai thác vật liệu Vĩnh Hải, 2012. 2012
Báo cáo giám sát môi trường mỏ đá xây dựng Thiện Tân 1, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai / Doanh nghiệp tư nhân khai thác vật liệu Vĩnh Hải, 2012. 2012
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường không khí  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012 2012
Baáo cáo tổng hợp quan trắc chất lượng môi trường nước sông ĐồngNai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011 2011
18 Gia Lai Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016 2016
19 Đồng Tháp Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016 2016
20 Đồng Tháp Bảng tổng hợp số liệu Quan trắc nước sông tỉnh Đồng Tháp  
Báo cáo số liệu quan trắc môi trường các LVS tỉnh Đồng Tháp (2006-2008) 2008
Báo cáo quan trắc môi trường  tỉnh Đồng Tháp 2010 2010
Báo cáo quan trắc môi trường  tỉnh Đồng Tháp 2011 2011
Báo cáo quan trắc môi trường  tỉnh Đồng Tháp 2012 2012
21 Hà Nam Báo cáo kết quả thanh tra - kiểm tra tỉnh Hà Nam (trong chương trình ""Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra về BVMT đối với các cơ sở và KCN đang hoạt động trên LVS Nhuệ, sông Đáy) 2012
22 Hải Phòng Báo cáo kết quả Quan trắc môi trường không khí và nước mặt các Hồ, Kênh-mương thoát nước khu vực nội thành Hải phòng năm 2001-2005 2006
23 Hà Giang Báo cáo tổng hợp kqqt năm 2016 tỉnh Hà Giang 2016
24 Hậu Giang Báo cáo Quan trắc sông Hậu TỪ NĂM 2007 - ĐẾN NAY 2009
Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước mặt sông Hậu từ năm 2007 đến nay 2009
Kết quả quan trắc mt nước tỉnh Hậu Giang -2016 2016
Kết quả quan trắc mt nước tỉnh Hậu Giang -2015 2015
25 Huế Quan trắc và phân tích chất lượng MT nước sông Hương ở Tp Huế năm 2005(Đề cương dự án) 2005
26 Kiên Giang Số liệu Quan trắc đợt 1 / 2009 (Không khí - Nước mặt Kiên Giang) 2009
Báo cáo Quan trắc Không khí đợt II/2009 2009
Báo cáo Quan trắc nước biển ven bờ đợt II; IV /2009 2009
Báo cáo kết quả Quan trắc không khí đợt III; IV năm 2009  
Số liệu kết quả quan trắc nước mặt tỉnh Kiên Giang (từ năm 2006- 2009) 2009
Kết quả Quan trắc nước biển ven bờ và nước nuôi trồng thủy sản đợt II năm 2010 (tháng 6/2010) 2010
Kết quả Quan trắc không khí đợt 2 (tháng 6 năm 2011) 2011
Kết quả Quan trắc không khí đợt III (tháng 9) năm 2011 2011
Kết quả Quan trắc nước mặt lục địa và
nước nuôi trồng thủy sản đợt III (tháng 9) năm 2011
2011
Kết quả Quan trắc chát lượng nước biển - Khu bảo tồn biển Phú Quốc tháng 5/2012 2012
Kết quả Quan trắc không khí đợt II (tháng 6) năm 2012 2012
27 Kon Tum Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016 2016
28 Kon Tum Cung cấp số liệu quan trắc môi trường nước các LVS 2007
29 Lai Châu Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016, BC đợt 1,2 2016
Báo cáo Quan trắc hiện trạng Môi trường tỉnh Lai Châu năm 2008- Đợt 1năm 2008 2008
Báo cáo Quan trắc hiện trạng Môi trường tỉnh Lai Châu năm 2008 2008
Báo cáo Quan trắc hiện trạng Môi trường tỉnh Lai Châu năm 2008- Đợt 2- xuất bản tháng 10 năm 2008 2008
Báo cáo kết quả phân tích chất lượng môi trường tại-huyện-Thị-Tỉnh Lai Châu năm 2005 2005
Baáo cáo kết quả phân tích chất lượng môi trường tại-huyện-Thị-Tỉnh Lai Châu năm 2006 2006
Báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Lại Châu dợt 1 năm 2008 2008
Báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Lại Châu dợt 2 năm 2008 2008
Baáo cáo quan trắc môi trường tỉnh Lại Châu  năm 2008 2008
Baáo cáo quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Lại Châu đợt 1 năm 2009 2009
Baáo cáo quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Lại Châu đợt 2 năm 2009 2009
Baáo cáo quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Lại Châu năm 2009 2009
30 Lâm đồng Baáo cáo kết quả quan trắc môi trường Đất, nước mặtm nước ngầm, không khí xung quanh tỉnh Lầm Đồng năm 2009 2010
Báo cáo kết quả Quan trắc môi trường đất, nước mặt, nước ngầm và không khí xung quanh tỉnh Lâm Đồng 2011
31 Lạng Sơn Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016 tỉnh Lạng Sơn 2016
Báo cáo số liệu quan trắc môi trường nước các LVS Kỳ CÙng từ năm 2006-2009 2009
Baáo cáo kết quả quan trắc môi trường năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2009
32 Lâm Đồng Báo cáo kết quả Quan trắc môi trường đất, nước mặt, nước ngầm và không khí xung quanh tỉnh Lâm Đồng năm 2009 2009
Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng các thành phần môi trường tỉnh Lâm Đồng năm 2012 2012
33 Nam Định Báo cáo số liệu quan trắc môi trường nước LVS từ năm 2006-2008 (Nam Định) 2008
34 Nghệ an Báo cáo quan trắc môi trường tổng hợp trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2005 - 2007 2007
35 Ninh Thuận Báo cáo quan trắc và phân tích hất lượng nước mặt năm 2007 - tỉnh Ninh Thuận  2007
36 Quảng Bình  Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016 2016
37 Quảng Ngãi  Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016 2016
Số liệu quan trắc môi trường nước các LVS từ năm 2006 - đến nay 2009
Báo cáo môi trường các khu công nghiệp Quảng Ngãi năm 2011 2011
Báo cáo kết quả giám sát môi trường trong và xung quanh nhà máy  lọc dầu Dung Quất và nhà máy Polypropylene - đợt 1 năm 2011(Báo cáo chính)/Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, 2011.-121tr 2011
Báo cáo kết quả giám sát môi trường trong và xung quanh nhà máy  lọc dầu Dung Quất và nhà máy Polypropylene - đợt 2 năm 2012/Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, 2012.-129tr 2012
Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nước và xả nước thải vào
 nguồn nước của Nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2011/
 Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn, 2011
2011
38 Quảng Ninh Baáo cáo kết quả Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Qủng Ninh Quý1 - năm 2010 2010
Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ giai đoạn xây dựng
 của dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ống B-T/ Công ty xăng dầu B12.- Quảng Ninh 2011.-46 tr+phu lục
2011
39 Quảng Trị  Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016 2016
40 Sóc Trăng Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016 2016
Báo cáo số liệu quan trắc môi trường nước các LVS 2009
Baáo cáo kết quả quan trắc môi trwngf tỉnh Sóc Trăng năm 2009 2009
41 Tây Ninh Báo cáo quản lý môi trường khu Công nghiệp và khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh / Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh 2012.- 17tr + phụ lục 2012
42 Thái Bình Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 - Giai đoạn xây dựng: Đợt 1: tháng 9 năm 2012/ Tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí CTCP. 2012
43 Thái Nguyên Báo cáo Kết quả Quan trắc môi trường 6 tháng đầu năm 2012: Dụ án khai thác Vonfram, Flourit, Bismut, Đồng và Vàng Núi pháo 2012
Báo cáo Kết quả Quan trắc môi trường năm 2012: Dự án khai thác Vonfram, Flourit, Bismut, Đồng và Vàng Núi pháo 2012
44 Thanh Hóa Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016 2016
Tai lieu so lieu moi truong nuoc luu vuc song Ma (2006-2009) 2009
45 Tiền Giang Báo cáo Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Tiền Giang - Quý 1 năm 2009/ Tiền Giang, 2009 2009
Báo cáo Quan trắc chất lượng nước ven bờ tỉnh Tiền Giang QII/2009 2009
Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước mặt và chất lượng không khí quý I năm 2009 2009
Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt và chất lượng không khí quá II năm 2009 2009
Báo cáo Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt và không khí quí III năm 2009  2009
Báo cáo Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt và không khí quí IV năm 2010 2009
Báo cáo tổng hợp quan trắc chất lượng nước biển ven biển tỉnh Tiền Giang năm 2009 2009
Báo cáo tổng hợp Quý IV Quan trắc liên vùng LVS giữa các tỉnh Long An, Tây Ninh, tiền Giang và Tp HCM  2009
Báo cáo tổng hợp Quan trắc liên vùng LVS giữa các tỉnh Long An, Tây Ninh, tiền Giang và Tp HCM  2009
Baáo cáo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Tiền giang năm 2009 2010
Báo cáo Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Tiền giang  Quý 1/ 2010/ Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Tiền Giang; 2010 2010
Báo cáo Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Tiền giang  Quý 2/ 2010/ Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Tiền Giang; 2010 2010
Báo cáo Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Tiền giang  Quý 3/ 2010/ Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Tiền Giang; 2010 2010
Báo cáo Quan trắc chất lượng nước LVS giữa hai tỉnh Tiền Giang, Long An  quý 1- 2010/ Sở Tài nguyên môi trường Tiền Giang 2010
Báo cáo tổng hợp: Quan trắc chất lượng nước LVS giữa hai tỉnh Tiền Giang, Long An  quý 3 và QAQC- 2010/ Sở Tài nguyên môi trường Tiền Giang 2010
Báo cáo kết quả Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt  và không khí nội địa  quý I năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2010
Báo cáo kết quả Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt  và không khí nội địa  quý II năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2010
Báo cáo kết quả Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt  và không khí nội địa  quý III và thực hiện bảo đảm chát lượng QAQC trong quan trắc môi trường năm 2010  2010
Báo cáo tổng hợp Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt  và không khí nội địa  trên địa bàn tỉnh Tiền giang 2010
Baáo cáo kết quả giám sát môi trường và công tác bảo vệ môi trường nhà máy nước Bình Đức quý II/2010 2010
Báo cáo QA/QC: Quan trắc nước mặt và không khí nội địa năm 2010 2010
Kế hoạch Triển khai chương trình Quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2011 2011
Baáo cáo kết quả Quan trắc môi trường chung khu công nghiệp 2011
Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt và không khí nội địa Tingr Tiền Giang - Đợt 1 năm 2011(Báo cáo tổng hợp) 2011
Báo cáo tổng hợp: Quan trắc hai tỉnh Tiền Giang, Long An quý 3 và QAQC- 2010/ Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang; 2010 2010
Báo cáo tổng hợp: Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt
 và không khí nội địa tỉnh Tiền Giang - đợt 3 năm 2011
2011
 Báo cáo tổng hợp: Quan trắc liên vùng lưu vực sông giữa hai tỉnh Tiền Giang và Long An đợt 3 năm 2011 2011
Báo cáo Kết quả Quan trắc môi trường chung các
Khu công nghiệp
2011
Kết quả quan trắc mt nước tỉnh Tiền Giang - đợt 2/2015 2015
Báo cáo tổng hợp KQ quan trắc năm 2016, BC quý 1,3,4 2016
46 Tp.HCM Hệ thống quan trác chất lượng nước sông trên hệ thống sông Sài Gòn- Đồng Nai tại Tp. Hồ Chí Minh năm 2006-2009 2009
Báo cáo giám sát chát lượng môi trường định kỳ khu công nghệ cao Tp Hồ Chí Minh/ Ban Quản lý khu công nghệ cao Tp Hồ Chí Minh; 12/2012 2012
Baáo cáo kết quả quan trác môi trường Tp HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ - Đợt 1 /2013 2013
47 Trà Vinh Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh
 Trà Vinh năm 2009
2009
Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh
 năm 2009/ Sở Tài nguyên và môi trường Trà Vinh
2009
48 Vĩnh Long Baáo cáo kết quả Quan trắc môi trường năm 2009 2009
Báo cáo Quan trắc môi trường khu công nghiệp Vĩnh Long 6 tháng đầu năm 2010 2010
Baáo cáo kết quả Quan trắc môi trường năm 2009 2010
Báo cáo kết quả Quan trắc môi trường năm 2011 tỉnh Vĩnh Long 2011
Baáo cáo Quản lý môi trường KCN Hoà Phú/BQL Khu công nghiệp Vĩnh Long  2012
Báo cáo kết quả Quan trắc môi trường năm 2011 tỉnh Vĩnh Long 2012
Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Vĩnh Long, năm 2015  2016
Báo cáo kết quả quan trắc mt năm 2016 2015
49 Vĩnh Phúc Báo cáo quan trắc hiện trạng môi trường năm 2009 2009
Báo cáo Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 2012

Từ Khóa: