21/07/2011 10:08:11 SA

 

Báo cáo quan trắc

Mạng lưới Quốc gia

 • Trạm QT và PT môi trường đất miền Bắc,  TT nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật đất phân, Viện thổ nhưỡng nông hoá, Bộ NN và PT Nông thôn;

 • Trạm QT và PT môi trường đất miền Nam, Trung tâm nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật đất phân, Viện thổ nhưỡng nông hoá, Bộ NN và PT nông thôn;

 • Trạm QT và PT môi trường đất Tây nguyên và Nam Trung bộ, Viện thổ nhưỡng nông hoá (Cơ sở tại Tây Nguyên),  Bộ NN và PT Nông thôn;

 • Trạm QT và PT môi trường vùng đất liền 1, Trung tâm kỹ thuật môi trường và khu công nghiệp,  ĐHXD;

 • Trạm QT và PT môi trường vùng đất liền 2, Phân viện nhiệt đới MT Quân sự, Bộ Quốc phòng;

 • Trạm QT và PT môi trường vùng đất liền 3, Viện MT và TN, ĐHQG TPHCM;

 • Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ phía Bắc (vùng 1), Viện Tài nguyên và Môi trường biển(IMER), Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam(VAST).

 • Trạm QT và PT môi trường vùng ven biển 2 miền Trung (Trạm QT và PT môi trường biển miền Trung), Trung tâm khảo sát, nghiên cứu và tư vấn môi trường biển, Viện Cơ học, Viện KHCN Việt Nam;

 • Trạm QT và PT môi trường vùng ven biển 3 miền Nam (Trạm QT và PT môi trường biển miền Nam), Viện Hải dương học, Viện KHCN Việt Nam;

 • Trạm QT và PT môi trường vùng biển khơi 4 (Quân chủng hải quân), Trung tâm QT và PT môi trường biển hải quân, Bộ Tư lệnh hải quân.;

 • Trạm QT và PTMT vùng biển khơi 5, Viện nghiên cứu hải sản, Bộ Thuỷ sản;

 • Trạm QT và PTMT  mưa axit 2, Phân viện Kỹ thuật nhiệt đới Bảo vệ môi trường, Viện Kỹ thuật quân sự 2, Bộ Quốc phòng;

 • Trạm QT và PTMT mưa axit 3, Trung tâm chất lượng nước và môi trường, Viện khảo sát và quy hoạch thuỷ lợi Nam Bộ, Bộ NN và PT nông thôn;

 • Trạm QT và PT môi trường  hoá học – phóng xạ 1, Trung tâm Công nghệ xử lý MT, Viện hoá học quân sự, Bộ Tư lệnh hoá học, Bộ Quốc phòng;

 • Trạm QT và PT môi trường  hoá học – phóng xạ 2, Trung tâm An toàn bức xạ, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, Bộ Tài nguyên và Môi Trường;

 • Trạm QT và PT môi trường  Hoá học – Phóng xạ 3, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Viện Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ;

 • Trạm QT và PT môi trường  lao động - Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường, Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Bộ Y tế;

 • Trạm QT và PT môi trường  lao động - Viện nghiên cứu lao động kỹ thuật Bảo hộ lao động, Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động;

 • Trạm QT và PTMT  Công nghiệp, Trung tâm Quan trắc môi trường và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp, Viện KH&CN môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 • Trạm QT và PTMT nước sông Hương - Huế, Trung tâm Tài nguyên Môi trường và Công nghệ Sinh học - Đại học Huế.

Chương trình quan trắc do Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường thực hiện

 • Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu;

 • Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ Đáy;

 • Quan trắc môi trường tại vùng KTTĐ phía Bắc;

 • Quan trắc môi trường tại vùng KTTĐ phía Nam;

 • Quan trắc môi trường tại vùng KTTĐ miền Trung;
 • Quan trắc môi trường Hệ thống sông Đồng Nai;

 • Quan trắc môi trường nước mặt vùng Tây Nam Bộ;

 • Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Mã - Chu;

 • Quan trắc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn;
 • Quan trắc lưu vực sông Hồng - Thái Bình
 
 Báo cáo quan trắc các địa phương

 

Từ Khóa: