15/05/2015 9:00:00 SA

 

Địa chỉ liên hệ

          Trụ sở chính: Số 556, Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội

          Trụ sở 2: Số 7, Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội

          Điện thoại: 84.04.3577 1816/ 3872 6845/ 3872 9319   -    04.38728563 - 38728434 (P.TN Dioxin)
          Fax: 84.04.3577 1855/ 3872 6847
          Home: http://www.quantracmoitruong.gov.vn/
          Email:  cem@vea.gov.vn

Số 556, Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội

Số 7, Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM

 BAN LÃNH ĐẠO

 

KS. Nguyễn Văn Thùy

Giám đốc

tathuy@vea.gov.vn

 

ThS. Lê Hoàng Anh
Phó Giám đốc

 
ThS. Nguyễn Thị Nguyện Ánh
Phó Giám đốc

 
 

KS. Phạm Quang Hiếu

Phó Giám đốc

 

 VĂN PHÒNG

 

PHÒNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG

 

 

Bùi Thanh Quân

Chánh văn phòng

thanhquan@vea.gov.vn


 

Văn Hùng Vỹ

Trưởng phòng

hungvy@vea.gov.vn

 

 

Hồ Minh Tráng

Phó Chánh Văn phòng

tranghm@vea.gov.vn

 

Mạc Thị Minh Trà

Phó Trưởng phòng

mactra@vea.gov.vn

 

ThS. Cao Trường Giang

 Kế toán trưởng

giangct@vea.gov.vn

 


Nguyễn Thị Hoa

nguyenhoa@vea.gov.vn

 
Trần Liễu Phương

lieuphuong@vea.gov.vn


 

 

Nguyễn Thị Thoa

thoant@vea.gov.vn


 

Mai Thị Thu Hiền

thuhien@vea.gov.vn

 
 

Hoàng Công Huy

huyhc@vea.gov.vn

 

 Nguyễn Thị Thùy Dung

thuydung@vea.gov.vn

 


Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

quynhnt@vea.gov.vn


 

 

Nguyễn Thanh Vân

thanhvan@vea.gov.vn


 
 

Dương Khánh Toàn

toandk@vea.gov.vn


 

Nguyễn Quang Vinh

quangvinh@vea.gov.vn

 

Nghiêm Hoàng Anh

hoanganh@vea.gov.vn

 

Đỗ Thu Dung

dungdt@vea.gov.vn


 

 

Vương Như Luận

luanvn@vea.gov.vn

 


 

Đinh Trọng Vinh

trongvinh@vea.gov.vn

 
 

Trần Hoài Nam

namth@vea.gov.vn

 

Phùng Xuân Bình

xuanbinh@vea.gov.vnVũ Trường Giang

giangvt@vea.gov.vn


 

Lương Thanh Vân

vanvp@vea.gov.vn

 

Phạm Thị Thùy

phamthuy@vea.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Huyền
nkhuyen@vea.gov.vn

 

Nguyễn Hồng Hạnh

hanhnh@vea.gov.vn

 

Phan Thị Nhung

nhungpt@vea.gov.vn

 

Lê Minh Phương

lmphuong85@vea.gov.vn

 

Nguyễn Khánh Bình

khanhbinh@vea.gov.vn

 

Dương Thị Phương Nga

duongnga@vea.gov.vn

 

 Phan Đăng Linh

linhphan@vea.gov.vn


 

 

 

Nguyễn Văn Thành

Lái xe

 


 

Đỗ Văn Thiết

Lái xeNguyễn Chí Dũng

Lái xe


 

Lương Văn Tuyên

Lái xe
Phí Văn Hà

Bảo vệVũ Thị Nga

Tạp vụ


 
 
 
Nguyễn Hữu Du

huudu@vea.gov.vn

     

Nguyễn Ngọc Hưng

nguyenhung@vea.gov.vn

 

 

 

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

 

  PHÒNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC MT

Bùi Hồng Nhật

Trưởng phòng 

nhatbh@vea.gov.vn

 


Nguyễn Hữu Thắng

Trưởng phòng

huuthang@vea.gov.vn


 

Nguyễn Như Tùng

Phó Trưởng phòng

tungnn@vea.gov.vn


Phạm Vương Linh

Phó Trưởng phòng

vlinh2006@vea.gov.vn
Chu Thị Thược

Phó Trưởng phòng

thuoctc@vea.gov.vn


 
 

 Vũ Văn Phương

Phó Trưởng phòng

vphuong@vea.gov.vn


 

Trần Thị Ngọc Ánh

ngocanh@vea.gov.vn

 

 

Trần Sỹ Tiệp

trantiep@vea.gov.vn


 

Trịnh Thị Tuyền

tuyentt@vea.gov.vn

 

Nguyễn Thu Thủy

thuynt@vea.gov.vn

 

Nguyễn Xuân Nam

namnx@vea.gov.vn
 

 Nguyễn Đức Thành

ducthanh@vea.gov.vn

 

Vũ Hải Việt

haiviet@vea.gov.vn

 

 

Hoàng Việt Cường

hvcuong55@vea.gov.vn

 

Hán Thị Quý

quyht@vea.gov.vn


 

Nguyễn Văn Lợi

loinguyen87@vea.gov.vn


Vũ Thị Hiền

hienvt@vea.gov.vn

 

Phạm Thị Hữu

huupt@vea.gov.vn

 

Đào Mạnh Phú

phudm@vea.gov.vn

 

Triệu Phương Thảo

pthao@vea.gov.vn

 

Đàm Quân

quand@vea.gov.vn

 

Cao Vũ Anh

vuanh@vea.gov.vn

 

Hoàng Thị Hoa

hoaht@vea.gov.vn

 

 


PHÒNG PHÂN TÍCH DIOXIN VÀ ĐỘC CHẤT

PHÒNG KIỂM CHUẨN THIẾT BỊ QTMT
 

Nguyễn Hùng Minh

Trưởng phòng

nhminh@vea.gov.vn

 

Dương Thành Nam

Trưởng phòng

thanhnam@vea.gov.vn


 

Khổng Thị Thúy

thuykt@vea.gov.vn

 

Trần Sơn Tùng

Phó Trưởng phòng

sontung@vea.gov.vn


 

Nguyễn Hoàng Tuấn

tuannh@vea.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thu Hoài
Hoaintt@vea.gov.vnPhạm Văn Hữu

huupv@vea.gov.vn 

  Nguyễn Thị Hiền
nguyenhien@vea.gov.vn

 Nguyễn Thị Minh Huê

huenm@vea.gov.vn

  Mai Đức Bình
binhmd@vea.gov.vn
 

Nguyễn Văn Thường

thuongnv@vea.gov.vn

 

Nguyễn Kim Tùng
kimtung@vea.gov.vn


 

 

 

TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

 

TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÙNG MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

 

 Đồng Thị Minh Hậu
Phó Trưởng trạm

haudtm@vea.gov.vn

 

Hoàng Thanh Hải

Phó Trưởng trạm

haiht@vea.gov.vn

 

 Đặng Thiên Hưng

hungdt@vea.gov.vn

 

Võ Linh Phương

phuongvl@vea.gov.vn

 

 Cao Song Anh

anhcs@vea.gov.vn

 

Hồ Thị Như Quỳnh

quynhhtn@vea.gov.vn

 

 Nguyễn Thị Kim Thoa

thoank@vea.gov.vn

 

Nguyễn Ngọc Sơn
sonn@vea.gov.vn

 

 Nguyễn Hữu Tín

tinnh@vea.gov.vn

 

Nguyễn Ngọc Thiện

thiennn@vea.gov.vn

 

 Đoàn Tấn Dương

duongdt@vea.gov.vn

 

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

maintq@vea.gov.vn

 

 Hồ Phương Nhị

 

Đỗ Hải Hà

hadh@vea.gov.vn

 

 

Đặng Thị Giang

giangdt@vea.gov.vn

 

TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

VÙNG TÂY NAM BỘ  

     

 Kỷ Văn Thành

Phó Trưởng trạm

thanhkv@vea.gov.vn

 

 

Nguyễn Thị Bích Vân

ntbvan1980@vea,gov.vn 

   
 
 Nguyễn Kim Uyên
uyennk@vea.gov.vn
     
 Lê Cao Duy
duylc@vea.gov.vn
     
 

 

Từ Khóa: