15/05/2015 9:00:00 SA

 

Địa chỉ liên hệ

          Trụ sở: Số 556, Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội

          Điện thoại: 84.024.3577 1816/ 3872 6845/ 3872 9319   -    024.38728563 - 38728434 
          Fax: 84.024.3577 1855/ 3872 6847
          Home: http://www.quantracmoitruong.gov.vn/
          Email:  cem@vea.gov.vn

 

Số 556, Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM

 BAN LÃNH ĐẠO

 

 

TS. Trần Thị Minh Hương

Giám đốc

tranminhhuong@gmail.com

 

ThS. Lê Hoàng Anh
Phó Giám đốc

 
ThS. Nguyễn Thị Nguyện Ánh
Phó Giám đốc

 

 
 

 

Từ Khóa: