09/07/2015 1:00:00 SA

 

Sơ đồ tổ chức Trung tâm Quan trắc môi trường

 


 

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 

Giám đốc

KS. NGUYỄN VĂN THÙY


  

  

                                                                    
   

                                                            Phó Giám đốc

                                                        ThS. LÊ HOÀNG ANH

Phó Giám đốc
KS. PHẠM QUANG HIẾU
 

  Phó Giám đốc
            ThS
. NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH


                   

 LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRUNG TÂM


  

 
 

   

 

Chánh Văn phòng

KS. BÙI THANH QUÂN

 

  

 Kế toán trưởng

ThS. CAO TRƯỜNG GIANG

 

   

Phó Chánh Văn phòng

KS. HỒ MINH TRÁNG        

 

 Trưởng phòng 

Hệ thống quan trắc môi trường

ThS. NGUYỄN HỮU THẮNG

             
          

 

     
 
           
 
        

Phó Trưởng phòng 

Hệ thống quan trắc môi trường

CN. PHẠM THỊ VƯƠNG LINH

 

Phó Trưởng phòng 

Hệ thống quan trắc môi trường

ThS. VŨ VĂN PHƯƠNG

 

Trưởng phòng 

Hệ thống thông tin và Báo cáo MT

ThS. VĂN HÙNG VỸ

 

Phó Trưởng phòng 

Hệ thống thông tin và Báo cáo MT

ThS. MẠC THỊ MINH TRÀ

             
        
          
       
   

Trưởng phòng

Thí nghiệm môi trường

ThS. BÙI HỒNG NHẬT

 

Phó Trưởng phòng

Thí nghiệm môi trường

ThS. NGUYỄN NHƯ TÙNG

 

Phó Trưởng phòng
Thí nghiệm môi trường
CN. CHU THỊ THƯỢC
  Trạm trưởng
Trạm QTMT vùng miền Trung và Tây Nguyên
 CN. HOÀNG THANH HẢI
   
 
   
 
 Trạm trưởng
Trạm QTMT vùng Tây Nam Bộ
ThS. KỶ VĂN THÀNH
     Trưởng phòng

Phân tích Dioxin và Độc chất

TS. NGUYỄN HÙNG MINH

 

Trưởng phòng 

Kiểm chuẩn thiết bị QTMT

TS. DƯƠNG THÀNH NAM 

  Trạm trưởng
Trạm QTMT vùng Đông Nam Bộ
ThS. ĐỒNG THỊ MINH HẬU 
 
           
 Phó Trưởng phòng
Kiểm chuẩn thiết bị QTMT
Ths. TRẦN SƠN TÙNG
 

Phó trưởng phòng

Phân tích Dioxin và Độc chất

ThS.Nguyễn Thị Minh Huệ 

       

     

Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN