08/06/2012 1:45:32 CH

 

Báo cáo quan trắc môi trường các địa phương

DANH MỤC BÁO CÁO QUAN TRẮC ĐỊA PHƯƠNG

STT

Tên tỉnh

Tên báo cáo

Năm xuất bản

1.     

An Giang

Chưa có báo cáo

2007

2.     

Bà Rịa – VT

Bao cao ket qua quan trac nuoc song tinh BRVT (2006-2009)

2009

3.     

Bạc Liêu

Chưa có báo cáo

4.     

Bắc Giang

Kết quả phân tích mẫu nước sông Cầu

2007

Kết quả phân tích mẫu nước ong Cầu

2006

Báo cáo kết quả Quan trắc MT tỉnh Bắc Giang năm 2006

2006

Kết quả phân tích mẫu nước ong Cầu

2008

5.     

Bắc Kạn

Báo cáo Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2007

2007

6.     

Bắc Ninh

Chưa có báo cáo

7.     

Bến Tre

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường LVS

2009

8.     

Bình Định

Giám sát môi trường KKt Nhơn Hội đợt 1 năm 2010

2010

Giám sát môi trường KKt Nhơn Hội đợt 2 năm 2010

2010

9.     

Bình Dương

Báo cáo kết quả quan trắc đựot 1 môi trường không khí tỉnh Bình Dương mùa khô năm 2002

2002

10.

Bình Phước

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tỉnh Bình Phước năm 2007 (3 đơt)

2007

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tỉnh Bình Phước năm 2008 (3 đơt)

2008

11.

Bình Thuận

Kết quả Quan trắc nước ong từ năm 2006-2009

2006-2009

12.

Cà Mau

Chưa có báo cáo

13.

Cao Bằng

Chưa có báo cáo

14.

Cần Thơ

Báo cáo diễn biến chất lượng môi trường Cẩn Thơ 10 năm (1999-2008)

2009

15.

Đà Nẵng

Số liệu quan trắc môi trường LVS Đà Nẵng từ năm 2007 đến 2009

2009

16.

ĐăkLắk

Chưa có báo cáo

17.

ĐăkNong

Chưa có báo cáo

18.

Điện Biên

Báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên 2006

2006

19.

Đồng Nai

Số liệu quan trắc môi trường nước lưu vực ong Đồng Nai thuộc địa phận Đồng Nai (2006-2008)

2008

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mùa khô năm 2006 (Quyên 1 – Phần thuyết minh)

2006

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước suối Siệp 9 tháng năm 2009

2009

Báo cáo tổng hợp “Quan trắc môi trường nước lưu vực
 ong Đồng Nai – Sài Gòn năm 2009”

2009

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường khu lưu giữ chất
Biên Hòa 2 (lần 2 năm 2010)

2010

20.

Đồng Tháp

Bảng tổng hợp số liệu Quan trắc nước sông tỉnh Đồng Tháp

2009

Báo cáo số liệu quan trắc môi trường các LVS tỉnh Đồng Tháp (2006-2008)

2008

21.

Gialai

Chưa có báo cáo

22.

Hà Giang

Chưa có báo cáo

23.

Hà Nam

Báo cáo kết quả thanh tra – kiểm tra tỉnh Hà Nam (trong chương trình”Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra về BVMT đối với các cơ sở và KCN đang hoạt động trên LVS Nhuệ, Sông Đáy)”

2008

24.

Hà Nội

Chưa có báo cáo

25.

Hà Tình

Chưa có báo cáo

26.

Hải Dương

Chưa có báo cáo

27.

Hải Phòng

Báo cáo kết quả Quan trắc môi trường không khí và nước mặt các Hồ, Kênh-mương thoát nước khu vực nội thành Hải phòng năm 2001-2005

2006

28.

Hậu Giang

Báo cáo Quan trắc sông Hậu TỪ NĂM 2007 – ĐẾN NAY

2009

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước mặt sông Hậu từ năm 2007 đến nay

2009

29.

Hòa Bình

Chưa có báo cáo

30.

Hưng Yên

Chưa có báo cáo

31.

Khánh Hòa

Chưa có báo cáo

32.

KonTum

Cung cấp số liệu quan trắc môi trường nước các LVS

2007

33.

Kiên Giang

Số liệu Quan trắc đợt 1 / 2009 (Không khí – Nước mặt Kiên Giang)

2009

Báo cáo Quan trắc Không khí đợt II/2009

2009

Báo cáo Quan trắc nước biển ven bờ đợt II; IV /2009

2009

Báo cáo kết quả Quan trắc không khí đợt III; IV năm 2009

Số liệu kết quả quan trắc nước mặt tỉnh Kiên Giang (từ năm 2006- 2009)

2009

Kết quả Quan trắc nước biển ven bờ và nước nuôi trồng thủy sản đợt II năm 2010 (tháng 6/2010)

2010

34.

Lai Châu

Báo cáo Quan trắc hiện trạng Môi trường tỉnh Lai Châu năm 2008- Đợt 1năm 2008

2008

Báo cáo Quan trắc hiện trạng Môi trường tỉnh Lai Châu năm 2008

2008

Báo cáo Quan trắc hiện trạng Môi trường tỉnh Lai Châu năm 2008- Đợt 2- xuất bản tháng 10 năm 2008

2008

Báo cáo kết quả phân tích chất lượng môi trường tại-huyện-Thị-Tỉnh Lai Châu năm 2005

2005

Baáo cáo kết quả phân tích chất lượng môi trường tại-huyện-Thị-Tỉnh Lai Châu năm 2006

2006

Báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Lại Châu dợt 1 năm 2008

2008

Báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Lại Châu dợt 2 năm 2008

2008

Baáo cáo quan trắc môi trường tỉnh Lại Châu  năm 2008

2008

Baáo cáo quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Lại Châu đợt 1 năm 2009

2009

Baáo cáo quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Lại Châu đợt 2 năm 2009

2009

Baáo cáo quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Lại Châu năm 2009

2009

35.

Lào Cai

Chưa có báo cáo

36.

Lâm đồng

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường Đất, nước mặtm nước ngầm, không khí xung quanh tỉnh Lầm Đồng năm 2009

2010

Báo cáo kết quả Quan trắc môi trường đất, nước mặt, nước ngầm và không khí xung quanh tỉnh Lâm Đồng năm 2009

2009

37.

Lạng Sơn

Báo cáo số liệu quan trắc môi trường nước các LVS Kỳ CÙng từ năm 2006-2009

2009

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

2009

38.

Long An

Chưa có báo cáo

39.

Nam Định

Báo cáo số liệu quan trắc môi trường nước LVS từ năm 2006-2008 (Nam Định)

2008

40.

Nghệ An

Báo cáo quan trắc môi trường tổng hợp trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2005 – 2007

2007

41.

Ninh Bình

Chưa có báo cáo

42.

Ninh Thuận

Báo cáo quan trắc và phân tích hất lượng nước mặt năm 2007 – tỉnh Ninh Thuận

2007

43.

Phú Thọ

Chưa có báo cáo

44.

Phú Yên

Chưa có báo cáo

45.

Quảng Bình

Chưa có báo cáo

46.

Quảng Trị

Chưa có báo cáo

47.

Quảng Ngãi

Số liệu quan trắc môi trường nước các LVS từ năm 2006 – đến nay

2009

48.

Quảng Ninh

Báo cáo kết quả Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh Quý1 – năm 2010

2010

49.

Sóc Trăng

Báo cáo số liệu quan trắc môi trường nước các LVS

2009

Baáo cáo kết quả quan trắc môi trwngf tỉnh Sóc Trăng năm 2009

2009

50.

Sơn La

Chưa có báo cáo

51.

Tây Ninh

Chưa có báo cáo

52.

Tp. Hồ Chí Minh

Chưa có báo cáo

53.

Thanh Hóa

Tai lieu so lieu moi truong nuoc luu vuc song Ma (2006-2009)

2009

54.

Thái Bình

Chưa có báo cáo

55.

Thái Nguyên

Chưa có báo cáo

56.

Tiền Giang

Báo cáo Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Tiền Giang - Quý 1 năm 2009/ Tiền Giang, 2009

2009

Báo cáo Quan trắc chất lượng nước ven bờ tỉnh Tiền Giang QII/2009

2009

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước mặt và chất lượng không khí quý I năm 2009

2009

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt và chất lượng không khí quá II năm 2009

2009

Báo cáo Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt và không khí quí III năm 2009

2009

Báo cáo Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt và không khí quí IV năm 2010

2009

Báo cáo tổng hợp quan trắc chất lượng nước biển ven biển tỉnh Tiền Giang năm 2009

2009

Báo cáo tổng hợp Quý IV Quan trắc liên vùng LVS giữa các tỉnh Long An, Tây Ninh, tiền Giang và Tp HCM

2009

Báo cáo tổng hợp Quan trắc liên vùng LVS giữa các tỉnh Long An, Tây Ninh, tiền Giang và Tp HCM

2009

Baáo cáo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Tiền giang năm 2009

2010

Báo cáo Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Tiền giang  Quý 1/ 2010/ Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Tiền Giang; 2010

2010

Báo cáo Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Tiền giang  Quý 2/ 2010/ Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Tiền Giang; 2010

2010

Báo cáo Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Tiền giang  Quý 3/ 2010/ Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Tiền Giang; 2010

2010

Báo cáo Quan trắc chất lượng nước LVS giữa hai tỉnh Tiền Giang, Long An  quý 1- 2010/ Sở Tài nguyên môi trường Tiền Giang

2010

Báo cáo tổng hợp: Quan trắc chất lượng nước LVS giữa hai tỉnh Tiền Giang, Long An  quý 3 và QAQC- 2010/ Sở Tài nguyên môi trường Tiền Giang

2010

Báo cáo kết quả Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt  và không khí nội địa  quý I năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

2010

Báo cáo kết quả Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt  và không khí nội địa  quý II năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

2010

Báo cáo kết quả Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt  và không khí nội địa  quý III và thực hiện bảo đảm chát lượng QAQC trong quan trắc môi trường năm 2010

2010

Báo cáo tổng hợp Quan trắc chất lượng môi trường nước mặt  và không khí nội địa  trên địa bàn tỉnh Tiền giang

2010

Báo cáo kết quả giám sát môi trường và công tác bảo vệ môi trường nhà máy nước Bình Đức quý II/2010

2010

Báo cáo QAQC: Quan trắc nước mặt và không khí nội địa năm 2010

2010

Kế hoạch Triển khai chương trình Quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2011

2010

Báo cáo Quan trắc chất lượng nước ven bờ tỉnh Tiền Giang quý 4 năm 2011

2011

Báo cáo tổng hợp Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Tiền Giang năm 2011

2011

Báo cáo chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Tiền Giang – Quý I.2012

2012

57.

Tp.HCM

Hệ thống quan trác chất lượng nước sông trên hệ thống sông Sài Gòn- Đồng Nai tại Tp. Hồ Chí Minh năm 2006-2009

2010

58.

Thừa Thiên Huế

Quan trắc và phân tích chất lượng MT nước sông Hương ở Tp Huế năm 2005(Đề cương dự án)

2005

59.

Trà Vinh

Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh
 Trà Vinh năm 2009

2010

Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh
 năm 2009/ Sở Tài nguyên và môi trường Trà Vinh

2010

60.

Tuyên Quang

Chưa có báo cáo

61.

Vĩnh Long

Baáo cáo kết quả Quan trắc môi trường năm 2009

2009

Báo cáo Quan trắc môi trường khu công nghiệp Vĩnh Long 6 tháng đầu năm 2010

2010

Báo cáo kết quả Quan trắc môi trường năm 2009

2010

62.

Vĩnh Phúc

Báo cáo quan trắc hiện trạng môi trường năm 2009

2009

63.

Yên Bái

Chưa có báo cáo

Từ Khóa: