16/02/2012 10:58:49 SA

 

Báo cáo môi trường quốc gia 2006: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC 3 LƯU VỰC SÔNG: CẦU, NHUỆ - ĐÁY, HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

 

 

Năm 2006, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng báo cáo môi trường chuyên đề chất lượng nước 3 lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy và hệ thống sông Đồng Nai.

Phần đầu - Lời giới thiệu [ 368 KB]   English

Từ Khóa: