13/10/2011 9:33:24 SA

 

GIỚI THIỆU PHÒNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Phòng Quan trắc môi trường có chức năng giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án và hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực quan trắc môi trường và các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.


 

Với lĩnh vực hoạt động ngày càng đa dạng, nguồn lực cán bộ của Phòng cũng ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng theo thời gian. Đến nay, Phòng đã hình thành các bộ phận chuyên trách theo từng mảng lĩnh vực hoạt động, góp phần chuyên môn hoá và nâng cao chất lượng hoạt động Phòng và của Trung tâm. 


ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL LIÊN HỆ

Phòng có tổng số 23 cán bộ với tuổi đời trung bình còn rất trẻ (trung bình khoảng 28 tuổi). Trong đó, 05 cán bộ có học vị thạc sỹ; 16 cán bộ có trình độ đại học và 02 cán bộ tốt nghiệp hệ cao đẳng với các chuyên ngành đào tạo về môi trường và một số lĩnh vực liên quan khác. Đến nay, các cán bộ của Phòng vẫn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và liên tục tham gia các khoá đào tạo, hội nghị, hội thảo về quan trắc môi trường ở trong và ngoài nước. Hiện tại, Phòng có 01 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh và 03 cán bộ theo học khóa đào tạo sau đại học. Trong khuôn khổ mạng lưới không khí sạch châu Á, Phòng có 02 cán bộ tham gia chương trình trao đổi chuyên gia làm việc tại Hongkong và Philipine.

 
 
Thảo luận nhóm về triển khai công tác năm 2011 của Phòng (Ảnh trái: Nhóm khí, Ảnh phải: Nhóm nước)
 

 

Từ Khóa:  
 

TIN LIÊN QUAN