Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

13/10/2014 2:48:48 CH

Ngày 8/9/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đã có công văn số 1693/TĐC-ĐL gửi các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TCĐCL các tỉnh, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 21/2014/TT- BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng gói đóng sẵn

13/10/2014 2:43:08 CH

Ngày 9/9/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đã có công văn số 1694/TĐC-ĐL gửi các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục TCĐCL các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng gói đóng sẵn.

 

Chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

10/07/2014 4:56:56 CH

Ngày 17/6/2014 Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường thuộc TT QTMT, TCMT đã chính thức được chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường với mã số ĐK 40

 

Thông tư 24/2013/TT -BKHCN ngày 30/9/2013

16/06/2014 11:24:14 SA

Thông tư quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

 

Công bố năng lực hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường - ISO/IEC 17025:2005 mã số VILAS 575

07/04/2014 2:26:24 CH

Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường (PKC) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường - được thành lập trên cơ sở Quyết định số 970/QĐ-TCMT ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.