Chương trình thử nghiệm liên phòng tháng 4/2016: Hướng dẫn và biểu mẫu áp dụng

13/04/2016 4:59:17 CH

Chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-16 và CEM-LPT 17 trên nền mẫu nước thải bắt đầu được tổ chức từ ngày 13/4/2016. Các hương dẫn và biểu mẫu áp dụng, đề nghị các PTN tham gia dowload trước khi tiến hành thử nghiệm

 

Thông báo chương trình thử nghiệm liên phòng

03/03/2016 5:50:02 CH

Thực hiện theo kế hoạch đề ra năm 2016, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục có thông báo chi tiết về việc tổ chức các chương trình thử nghiệm liên phòng trong tháng 4/2016