Tổ chức Hội thảo báo cáo hiện trạng thực hiện QA/QC PTN, phân tích nguyên nhân và giải pháp

10/07/2013 3:55:04 CH

Thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao năm 2013, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức Hội thảo báo cáo hiện trạng thực hiện phân tích và QA/QC trong các phòng thí nghiệm thuộc các trung tâm quan trắc các tỉnh và một số trạm quan trắc môi trường quốc gia, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải tiến. Mục đích là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về việc thực hiện QA/QC để tăng cường năng lực thực hiện đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

 

Quyết đinh Số: 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010

03/11/2011 12:46:02 CH

Phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước

 
 

Thông tư hướng dẫn về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

20/04/2011 10:50:53 SA

Ngày 01 tháng 04 năm 2011,Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.