Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III

17/02/2011 4:18:14 CH

Một số hình ảnh về hội nghị

 
 

Hội thảo đóng góp ý kiến cho báo cáo môi trường quốc gia tổng quan năm 2010

24/09/2010 4:44:18 CH

Ngày 22 tháng 9 năm 2010, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho Báo cáo môi trường quốc gia tổng quan năm 2010 với mục đích lấy ý kiến góp ý cho nội dung “Quản lý môi trường, các vấn đề môi trường bức xúc trong 5 năm qua và

 

Thông báo tổ chức Hội thảo "Đóng góp ý kiến cho Báo cáo Môi trường quốc gia 2010 - Dự thảo số 1"

20/09/2010 9:46:56 SA

Theo CEM - Dự kiến, Hội thảo sẽ được tổi chức vào ngày 22 tháng 9 năm 2010 tại Khách sạn Công đoàn, Hà Nội.