Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác Quan trắc - Phân tích môi trường

17/02/2011 4:29:34 CH

Nhằm nâng cao năng lực quản lý hoạt động quan trắc môi trường cho các địa phương, thực hiện vai trò Trung tâm đầu mạng của mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường sẽ tổ chức hội thảo về công tác quản lý

 

Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III

17/02/2011 4:18:14 CH

Một số hình ảnh về hội nghị

 
 

Hội thảo đóng góp ý kiến cho báo cáo môi trường quốc gia tổng quan năm 2010

24/09/2010 4:44:18 CH

Ngày 22 tháng 9 năm 2010, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho Báo cáo môi trường quốc gia tổng quan năm 2010 với mục đích lấy ý kiến góp ý cho nội dung “Quản lý môi trường, các vấn đề môi trường bức xúc trong 5 năm qua và

 

Thông báo tổ chức Hội thảo "Đóng góp ý kiến cho Báo cáo Môi trường quốc gia 2010 - Dự thảo số 1"

20/09/2010 9:46:56 SA

Theo CEM - Dự kiến, Hội thảo sẽ được tổi chức vào ngày 22 tháng 9 năm 2010 tại Khách sạn Công đoàn, Hà Nội.