Hội thảo tập huấn hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp đẳng động lực (Isokinetic) tại Đà Nẵng

05/11/2014 11:12:08 SA

Với vai trò của Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục tổ chức Hội thảo tập huấn ‘hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp bằng phương pháp đẳng động lực (iso kinetic)’’ cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên

 

Hội thảo tập huấn hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói theo phương pháp đẳng động lực (Isokinetic) tại Hà Nội

23/10/2014 9:33:44 SA

Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức Hội thảo tập huấn, hướng dẫn quan trắc khí thải công nghiệp bằng phương pháp đẳng động lực (isokinetic) cho khu vực phía Bắc diễn ra trong từ 22-24/10/2014, với mục đích giới thiệu, hướng dẫn về phương pháp, quy trình kỹ thuật quan trắc một số thông số cơ bản trong khí thải ống khói (bao gồm lý thuyết và thực hành), phương pháp tính toán xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả quan trắc khí thải ống khói

 

Xây dựng hoàn thiện hệ thống trạm quốc gia quan trắc tự động môi trường nước

07/07/2014 3:07:47 CH

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường thiết bị tự động quan trắc môi trường không khí và nước”, 06 trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định đã được đầu tư, xây dựng nhằm tăng cường công tác giám sát ô nhiễm và quản lý môi trường tại các lưu vực sông lớn tại Việt Nam

 

Phê duyệt chương trình tổng thể quan trắc MT nước LVS Cả La giai đoạn 2014-2018

21/05/2014 4:59:14 CH

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến đã ký Quyết định số 393/QĐ-TCMT về việc phê duyệt “Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cả - sông La giai đoạn 2014 - 2018”