SMARTPHONE LIỆU CÓ THỂ GIÚP BẠN THEO DÕI CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ BÊN TRONG NGÔI NHÀ CỦA BẠN ?

27/12/2014 2:04:00 CH

Trong vài năm gần đây, Liên minh châu Âu (EU) đang cố gắng đưa ra nhiều biện pháp giám sát ô nhiễm không khí bên trong và ngoài. Hiện nay, EU đang tài trợ cho một số dự án nghiên cứu công nghệ nano, công nghệ này sẽ cho phép người dân tiếp cận thông tin liên quan đến chất lượng không khí thông qua điện thoại thông minh của họ

 
 
 
 
 

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI

12/12/2014 10:29:37 SA

(Innovative emerging environmental technologies)