Báo cáo quan trắc môi trường Việt Nam (VEM) năm 2003!

20/04/2011 10:56:23 SA

Sơ lược các nguồn tài nguyên nước các vùng: 8 vùng kinh tế phần lớn đều nằm trong các lưu vực sông chính. Tuy nhiên, trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước, tính đa dạng sinh học và khả năng có nước và tính đễ bị tổn thương của mỗi vùng có khác nhau.

 

Báo cáo quan trắc môi trường Việt Nam (VEM) năm 2004!

20/04/2011 10:55:58 SA

Chất thải rắn là vấn đề đang nổi cộm ở Việt Nam. Mỗi năm, khoảng hơn 15 triệu tấn chất thải phát sinh trong cả nước và theo dự báo thì tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong nước vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chón trong thập kỷ tới đây.

 

BÁO CÁO

07/04/2011 2:47:51 CH

 
 
 

Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm một chặng đường

15/03/2011 11:25:35 SA

Báo cáo Hiện trạng môi trường (HTMT) cung cấp các thông tin về hiện trạng và diễn biến môi trường, nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường và tác động tới sức khoẻ con người, kinh tế - xã hội (KT-XH), hệ sinh thái và môi trường tự nhiên, từ đó phân tích

 
 

Báo cáo môi trường

03/03/2011 2:06:16 CH