Hội thảo “ Đóng góp ý kiến cho báo cáo môi trường quốc gia (Dự thảo số 1)

06/11/2013 10:24:23 CH

Hội thảo đã diễn ra với sự tham gia của hơn 40 đại biểu đến từ các Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường các tỉnh…

 

National state of environment 2007 - Vietnam urban air environment

09/07/2013 3:57:38 CH

The report focuses on a number of large and representative urban areas where air pollution has ben a concern.

 
 

Báo cáo môi trường

19/12/2011 9:47:40 SA

 

Báo cáo quan trắc môi trường Việt Nam (VEM) năm 2002!

20/04/2011 10:56:53 SA

This Monitor consists of six sections. The first four sections describe environmental trends under the Green, Blue, Brown and Global agendas. An analysis of the institutions, legislation and budget is presented in a fifth section; and the Monitor concludes

 

Báo cáo quan trắc môi trường Việt Nam (VEM) năm 2003!

20/04/2011 10:56:23 SA

Sơ lược các nguồn tài nguyên nước các vùng: 8 vùng kinh tế phần lớn đều nằm trong các lưu vực sông chính. Tuy nhiên, trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước, tính đa dạng sinh học và khả năng có nước và tính đễ bị tổn thương của mỗi vùng có khác nhau.